Mesura

07.7

Accions per reduir l’abandonament precoç del sistema educatiu com a mesura d’increment de l’ocupabilitat

Progres 0

2018Mesura plurianual 2017-2021

En coordinació amb les actuacions desplegades en el marc del Pla d’Educació de Ciutat Vella, es realitzaran  accions formatives i divulgatives a les escoles i instituts del Districte per tal de sensibilitzar sobre la necessitat d’obtenir el certificat d’escolarització i la relació directa que aquest fet té amb la inserció al mercat laboral. A la vegada, s’assessorarà el i les joves sobre les possibilitats d’inserir-se al mercat laboral treballant en temes que els interessin.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.