Mesura

08.1

Diagnosi sobre el grau de precarietat laboral dels llocs de treball de Ciutat Vella

Progres 3

2018Mesura plurianual 2016-2017

Es durà a terme una anàlisi de les condicions laborals existents al Districte, amb especial atenció a la situació dels sectors turístic, hostaleria i oci nocturn.

La diagnosi s’articularà a partir de l’anàlisi, entre altres aspectes, del grau de temporalitat dels contractes, de la suficiència de la retribució salarial per cobrir unes necessitats mínimes, de la durada de la jornada laboral o de si la relació laboral es troba degudament formalitzada.

Consulta aquí l'informe trimestral del Punt de Defensa dels Drets Laborals.

Calendari d'execució de la mesura