Mesura

08.2

Informació i assessorament personalitzat en drets laborals a treballadors/es dels sectors turístic, hostaleria i/o oci nocturn

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

S’establirà una estratègia, concertada amb organitzacions sindicals, per informar i assessorar persones que treballen en locals turístics, de restauració i oci al Districte. Per mitjà d’aquestes accions s’oferirà suport a persones que, per raons diverses, pateixen processos que comporten inseguretat, incertesa o manca de garantia en les condicions de treball.

El propòsit d’aquesta estratègia serà promoure l’exercici efectiu dels drets laborals i vetllar perquè les persones que treballen a Ciutat Vella ho facin en condicions no precàries i d’acord amb la definició de “treball digne” de l’Organització Internacional del Treball, alhora que es contribueix a la millora de la qualitat del nostre model econòmic.

Amb aquesta mesura es pretén arribar a un miler de treballadors/es d’aquests sectors.

Consulta aquí l'informe del 1r trimestre del Punt de Defensa dels Drets Laborals.

Consulta aquí l'informe del 2n trimestre del Punt de Defensa dels Drets Laborals.

Consulta aquí l'informe del 3r trimestre del Punt de Defensa dels Drets Laborals.

 

 

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.