Mesura

08.3

Detecció, posada en valor i divulgació d’empreses del sector turístic, l’hostaleria i/o l’oci nocturn que presentin bones pràctiques en condicions laborals

Progres 0

2018Mesura plurianual 2017-2021

En una primera fase, i en coordinació amb altres iniciatives de ciutat en aquesta línia, es dissenyarà una metodologia per caracteritzar accions que puguin ser qualificades de “bones pràctiques” en matèria laboral (en quant als salaris, jornada, permisos, mesures de conciliació laboral, gestió de la diversitat, seguretat i salut laboral, contractació de col·lectius vulnerables, entre d’altres).

A continuació, es realitzarà una tasca per identificar empreses de l’hostaleria i del turisme que presentin aquestes pràctiques. Finalment, es duran a terme accions de visualització d’aquestes mesures i dels seus protagonistes, amb la finalitat que siguin replicades.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.