Mesura

08.4

Incorporació d’accions d’informació sobre drets laborals als projectes ocupacionals i formatius del Districte

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

S’impulsarà que els recursos per a la inserció laboral presents al territori incorporin accions d’informació/formació en dret laboral.

L’objectiu serà que les persones incrementin no només la seva ocupabilitat, sinó també el seu coneixement sobre el marc que regula les condicions dels llocs de treball que ocupen. Per dur-ho a terme, es tindran en compte les experiències existents al territori com a punt de partida.

Així mateix, s’oferiran accions formatives adreçades a entitats que vulguin treballar per la incorporació de continguts de dret laboral a les seves accions o projectes ocupacionals.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.