Mesura

08.5

Elaboració d’una proposta de compromisos de responsabilitat social corporativa del sector hoteler, de restauració i oci en matèria de retorn social i creació d’ocupació de qualitat

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

El Districte de Ciutat Vella convidarà a les empreses d’aquests sectors a elaborar una proposta de compromisos de responsabilitat social corporativa, que compti amb la implicació de les xarxes laborals i altres entitats socials.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.