Mesura

09.1

Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics al districte

Progres 2

2018Mesura plurianual 2016-2017

Es detectaran els serveis, programes, dispositius o punts d’atenció existents al territori que tinguin per objecte orientar, formar o, en general, incrementar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur.

A continuació, es maparan tots aquests recursos per obtenir una visió general d’allò sobre el que ja s’està treballant (tant des de les administracions com des de les entitats) i del que encara resta per abordar.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 4T. 2017: 1T, 2T, 3T.