Mesura

09.2

Desplegament i suport de projectes i iniciatives vinculades a la inserció laboral de persones en situació d’atur

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2021

Un cop identificats els recursos localitzats al Districte, es desplegaran accions per respondre a necessitats detectades i no cobertes al territori. Algunes d’aquestes accions es duran a terme a través de la creació de nous recursos/serveis municipals i d’altres s’implementaran a través del suport a projectes d’entitats del territori que tenen per objecte la creació d’ocupació.

Calendari d'execució de la mesura

 2017: 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.