Mesura

09.3

Coordinació dels recursos ocupacionals i formatius localitzats al districte per promoure l’accés al mercat de treball

Progres 3

2018Mesura plurianual 2016-2021

A partir de la tasca d’identificació i mapatge, i tenint en compte els espais de governança existents als barris, es promourà l’establiment de sinergies entre actors del territori per promoure accions concretes basades en la cooperació i la suma d’esforços: coordinació entre les xarxes laborals dels barris, entre xarxes i operadors públics (SOC i Barcelona Activa), i entre aquests i empreses amb presència als territoris.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.