Mesura

13.1

Visualització de les iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària de Ciutat Vella

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

A partir de materials de difusió, es divulgarà quines són les iniciatives d’ECSS als barris de Ciutat Vella, amb especial èmfasi en el web d’establiments comercials i proveïdors de Ciutat Vella, eina estratègica i vectora de les accions de difusió de l’oferta econòmica del Districte.

A més, es donarà suport a l’edició de catàlegs i altres fulletons divulgatius de projectes d’ECSS promoguts des dels barris, així com a la celebració de rutes de l’economia social i solidària que no només donin a conèixer projectes, sinó també contribueixin a la reflexió sobre alternatives econòmiques a l’actual model.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.

Què estem fent

19/07/2017 - 13:55

Impulsem, compromís contra la exclusió social del Raval

La cooperativa Impulsem ajuda a entrar al món laboral a joves i adults, oferint-los cursos i projectes de formació i desenvolupant projectes per afavorir l’èxit escolar. També promou accions d’emprenedoria i de formació ocupacional per a la inserció sociolaboral i promou i gestiona activitats productives. Entre els seus objectius figuren el foment del treball en xarxa i el potenciament del valor afegit de la Responsabilitat Social Corporativa.