Mesura

13.3

Facilitació de sinergies entre projectes d’economia social i solidària

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es realitzaran accions de foment dels espais comuns entre les diferents iniciatives d’ECSS de Ciutat Vella. En concret, es valorarà una jornada al voltant de la celebració de la Fira de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, per aprofitar l’impuls d’aquesta trobada.

L’objectiu és l’enfortiment dels projectes a través de la coneixença mútua i la intercooperació.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.