Mesura

14.1

Acompanyament en la creació de deu empreses cooperatives liderades per veïns i veïnes del Districte i/o que abordin necessitats bàsiques no ateses al territori

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

S’atendrà aquells veïns i veïnes que vulguin constituir cooperatives per resoldre necessitats bàsiques no ateses al territori i se’ls oferirà acompanyament en forma d’assessorament en formes jurídiques i tràmits de constitució empresarial, així com formació específica en temes de fiscalitat i contractació, entre altres qüestions relatives a l’emprenedoria en economia cooperativa, social i solidària.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.