Mesura

14.2

Assessorament presencial al Districte a 300 persones en temes d’economia social i solidària

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Ciutat Vella comptarà amb un Punt d’Atenció personalitzada per a aquelles persones que vulguin emprendre projectes d’ECSS. S’hi realitzarà assessorament en els aspectes descrits anteriorment en parlar de la consolidació de projectes.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.