Mesura

14.3

Incorporació de l’economia cooperativa, social i solidària com a opció d’inserció laboral en tots els serveis i recursos d’orientació laboral

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’economia social i solidària pot representar una alternativa d’autoocupació solvent i estable per a les persones que es troben en situació d’atur i com a tal s’ha d’incorporar en els itineraris d’inserció laboral.

S’assessorarà en matèria d’ECSS a totes les persones susceptibles d’engegar projectes d’autoocupació en aquest sentit en el context de la cerca de feina.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.