Mesura

14.4

Accions formatives sobre economia social i solidària a les escoles i instituts de Ciutat Vella

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Es dissenyaran i desenvoluparan accions a les escoles i instituts que permetin a l’alumnat conèixer els valors i la lògica de l’economia social i solidària, així com visitar projectes i/o dissenyar ells mateixos projectes d’emprenedoria col·lectiva per al barri.

Calendari d'execució de la mesura

2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.