Mesura

15.1

Constitució d’una comissió de seguiment específica sobre la transversalitat de l’ECSS a les accions de dinamització econòmica del territori

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2021

Serà integrada per personal tècnic de Districte, Barcelona Activa, el Comissionat d’Economia Social i Solidària i agents de l’economia social i solidària del territori.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.