Els Punts de Defensa de Drets Laborals creixen i es consoliden al 2021

divendres, 20. maig 2022 - 12:34

PUNTS DE DEFENSA DE DRETS LABORALS. Els Punts de Defensa de Drets Laborals ofereixen assessorament jurídic en matèria de dret laboral a la ciutadania.

Els Punts de Defensa de Drets Laborals ofereixen assessorament jurídic en matèria de dret laboral a la ciutadania.

Els Punts de Defensa dels Drets Laborals de Barcelona Activa, que van néixer al 2017 i que formen part de l’Estratègia de Desenvolupament Econòmic de Proximitat, són un servei municipal gratuït d’assessorament jurídic, presencial o telefònic, en matèria de drets laborals. Està impulsat per Barcelona Activa i els Districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc, en el marc dels Plans de Desenvolupament Econòmic de cadascun d’aquests districtes i en col·laboració amb organitzacions sindicals i entitats del territori.

Durant aquest 2021, s’ha consolidat el model mixt d’atenció a la persona usuària, consistent en atenció presencial individualitzada combinada amb atenció telefònica. En un any marcat encara per les restriccions vinculades a la pandèmia, s’han assolit unes xifres d’atenció que superen notablement les de 2019: s’han atès 2.407 persones, amb 2.838 assessoraments individuals (un 121% més que al 2019) i 52 activitats grupals. El perfil de la persona atesa de forma individual és majoritàriament el d’una dona d’entre 25 i 44 anys, amb estudis primaris i secundaris, que treballa per compte d’altri, amb contracte indefinit i a jornada completa. Els principals motius de consulta han estat el de drets laborals en general (sobretot l’anàlisi del contracte i de la nòmina), seguretat social i acomiadaments o extincions de contracte. La majoria de les consultes (59%) finalitzen amb la resolució dels dubtes plantejats mentre que un 19% es deriven al Servei d’Orientació Jurídic (SOJ).

A juliol de 2021, els Punts de Defensa han avançat cap a l’especialització des de tres vessants:

  • Oferint atenció en matèria d’igualtat i no discriminació, assetjament sexual a la feina i assetjament per raó de sexe
  • Oferint atenció a consultes en matèria de drets laborals per a persones que treballen en l’àmbit de les cures.
  • Oferint atenció en anglès per a les persones que ho necessitin.

A més, també al llarg d’aquest any s’ha estès el servei als 10 districtes de la ciutat, oferint assessorament individual, amb periodicitat setmanal o quinzenal segons el districte, en equipaments de proximitat.

Qualsevol persona, resideixi on resideixi i estigui en la situació administrativa que estigui, pot adreçar-se a aquest servei, demanant cita a través del 900 533 175 o del web barcelonactiva.cat/dretslaborals. Es pot sol·licitar també la programació de sessions per a grups, en format presencial o virtual, a través del següent enllaç: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HyrSEU2oSUixpCjOwTgn2gW0PqPPqAlNiud_ehTd6OFUNEkxRVU3SE80NTFWNFhFSUlGVEw2OUIyNi4u

Podeu consultar el detall de l’activitat dels PDDL al 2021 en l’informe adjunt així com un resum de les principals dades d’atenció en la infografia adjunta.