Es constitueix el Consell de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella

dijous, 2 juliol, 2020 - 12:33

Consell sectorial de Desenvolupament Econòmic. El districte de Ciutat Vella ha constituït el Consell sectorial de Desenvolupament Econòmic en una sessió celebrada el dimarts 30 de juny a la seu del districte

El districte de Ciutat Vella ha constituït el Consell sectorial de Desenvolupament Econòmic en una sessió celebrada el dimarts 30 de juny a la seu del districte. Aquest és un òrgan consultiu i de participació ciutadana en l’àmbit del Desenvolupament Econòmic. La creació d’aquest òrgan es va aprovar en el Consell Municipal del districte del mes d'octubre del 2019.

El Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic neix amb la voluntat de generar consens ciutadà en les polítiques del Districte que afectin al desenvolupament econòmic dels ciutadans i ciutadanes de Ciutat Vella. A més, es vol afavorir el desenvolupament de programes, projectes, activitats i recerques que donin resposta a les necessitats i demandes per a millorar el desenvolupament econòmic.

El Consell serà un espai d’intercanvi, coneixement mutu i reflexió per a la millora de l’àmbit de desenvolupament econòmic al Districte, on s’hi formularan propostes d’actuació que ajudin a millorar l’activitat econòmica.

El Consell, que es reunirà com a mínim un cop l’any, està integrat per les diferents associacions, entitats, grups i representants de la ciutadania que tinguin com a àmbit d’actuació el del  comerç, la inserció  sòcio-laboral, i d’economia social i solidaria de Ciutat Vella. Està presidit pel regidor de Ciutat Vella i també en formen part diferents representants de l’administració municipal en l’àmbit del comerç, el desenvolupament econòmic i l’economia social.

Durant la sessió contitutiva del Consell es va aprovar la posada en marxa de la Taula de Treball de Xarxes Laborals del districte de Ciutat Vella.