Persianes amunt!

dijous, 27 juliol, 2017 - 09:28

Comerç. Catorze locals buits de Ciutat Vella s’ompliran de comerços de proximitat mitjançant un concurs públic per combatre la gentrificació i el monocultiu econòmic de l’oci i la restauració.

Catorze locals municipals que avui estan buits i en desús s'adjudicaran mitjançant un concurs públic perquè els ocupin nous comerços de proximitat a fi de reduir el monocultiu econòmic al voltant de l'oci i la restauració i combatre la gentrificació. Vuit d'aquests baixos de protecció oficial es dinamitzaran aquest mateix 2017 i en l'adjudicació prevaldrà el tipus d'activitat que s'hi vol desenvolupar.

Les bases del concurs distingiran entre activitats comercials que ofereixen productes i serveis necessaris per a la ciutadania, amb concessions de cinc anys, i activitats que beneficien el desenvolupament econòmic i comunitari dels barris, amb concessions de dos anys prorrogables a un més. Els preus de lloguer seran proporcionals a la superfície dels locals i variables durant el període de la cessió, però sempre per sota dels preus de mercat.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha afirmat: “Necessitem aixecar les persianes dels locals dels barris del centre de la ciutat. No pot ser que a Ciutat Vella no tinguem peixateries, ferreteries, que no tinguem cura de les llibreries, de les iniciatives culturals.” I ha conclòs: “Protegint l’activitat econòmica, protegim la trama comunitària dins dels seus barris.”

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha destacat que la prioritat és “recuperar la mixtura d’usos als baixos de la nostra ciutat“, i ha afegit: “Fins ara s’havien fet polítiques que es fixaven molt en la persona que havia d’ocupar aquests baixos, i amb aquesta nova mesura en el que ens fixem és en l’activitat que s’hi desenvoluparà.”

A més dels catorze baixos municipals identificats i dels locals d’edificis que l’Ajuntament pugui adquirir en el futur, es preveu obrir aquesta iniciativa a una vintena de locals de propietat privada que actualment es troben sense activitat. Es parlarà amb els propietaris tant per aconseguir la cessió dels seus locals i poder integrar-los dins de la borsa de baixos de protecció oficial com per posar-los en contacte amb negocis interessats a reactivar el local.

Aquesta mesura, anomenada Local local, s’inclou dins del Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella, impulsat pel Districte i Barcelona Activa.