X FEINA, orientació laboral adaptada a les restriccions de la pandèmia

dimecres, 28 juliol, 2021 - 11:26

Projecte que dona suport a la inserció sociolaboral de persones que han perdut la feina com a conseqüència de la crisi per Covid-19.

Projecte que dona suport a la inserció sociolaboral de persones que han perdut la feina com a conseqüència de la crisi per Covid-19.

La pandèmia ha provocat canvis importants en l’orientació laboral, incorporant l’apropament en línia a les persones que es troben en procés de recerca de feina. Però d’altra banda, la gestió de candidatures i la realització d’entrevistes de selecció exclusivament online, han dificultat aquest procés a aquella gent allunyada de les noves tecnologies.

La necessitat de reduir els efectes de la bretxa digital i ajudar a afrontar aquestes noves situacions del mercat laboral, ha donat sentit al projecte XFeina de la Fundació Intermedia,  que ha rebut el suport del programa de subvencions Impulsem el que fas 2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’un projecte on orientadors/es laborals assessoren gratuïtament i de manera individual a persones que es troben en procés de recerca de feina i/o de reorientació professional.

El servei ofereix sessions per via telefònica, en línia i/o presencials, d’una hora de durada aproximadament, abordant un itinerari personalitzat que inclou les següents accions, adaptades al punt de partida i a les necessitats detectades en cada participant:

  • Acompanyament a la realització de la diagnosi de l’ocupabilitat
  • Re-definició de l’objectiu laboral si s’escau
  • Definició del pla d’acció personalitzat
  • Anàlisi competencial en relació a objectiu laboral definit
  • Ajust i millora del canals i eines de recerca de feina
  • Balanç de competències transversals
  • Afrontament dels processos de selecció
  • Suport per minimitzar l’impacte de factors que incideixen en la situació de vulnerabilitat de la persona
  • Apoderament a través de l’augment de l’autonomia en l’ús de les TIC
  • Col·laboració amb empreses per afavorir la l’accés, promoció i manteniment del lloc de treball de les persones ateses

Des de X Feina, s’han atès 398 persones en un any, de manera ininterrompuda durant període de pandèmia. A partir de gener d’enguany compten amb 123 participants residents de Barcelona dels quals 45 ja han trobat feina.

Aquest servei continuarà actiu, com a mínim fins el mes de novembre de 2021 i volen arribar a més persones del districte de Ciutat Vella, per això fan una crida a les persones que s’hagin vist afectades a nivell laboral a causa de la crisi de la Covid-19 i que necessitin suport per trobar feina, reintroduir-se al mercat de treball o revisar les pròpies competències per orientar la cerca d’oportunitats laborals en un nou sector, que s’inscriguin a  https://fundaciointermedia.org/programa-intermediaxfeina/ , i un/a orientador/a es posarà en contacte per ampliar la informació i començar l’itinerari d’orientació laboral.

Les persones que tinguin dificultats per fer la inscripció online, poden trucar al tel  662 100 855 per rebre suport.

Per obtenir més informació de l’entitat, es pot consultar el seu web https://fundaciointermedia.org/