15 de març, Dia Mundial del Consumidor

Quan

15/3/2017

Al 1983, Nacions Unides va establir el Dia Mundial del Consumidor per reivindicar els drets i deures dels consumidors a tot el món. La cita és l’oportunitat per recordar la importància de practicar un consum crític, responsable i sostenible. A Barcelona, el comerç és conscient de la necessitat d’oferir un servei de màxima qualitat que respecti i defensi els drets dels seus clients i a continuació recollim algunes bones pràctiques.

El 15 de març de 1962 John F. Kennedy, en aquell moment president dels Estats Units, va pronunciar un discurs en què reivindicava els drets dels consumidors. Aquesta data marca l’origen del Dia Mundial del Consumidor. Però no va ser fins al 1983 quan es va instaurar la jornada oficial per promoure els drets fonamentals de les persones consumidores i per denunciar els abusos del mercat i les injustícies socials.

Entre els drets de les persones consumidores que l’ONU reivindica cada any destaquen el dret a accedir a les necessitats bàsiques i essencials; el dret a la seguretat i a ser protegides davant de productes perillosos per a la salut; el dret a ser informades per poder escollir bé els productes que consumim, i el dret a ser escoltades i a veure reflectits els nostres interessos en les polítiques governamentals.

La jornada reivindica també el consum crític en què consumidors i consumidores poden qüestionar-se la qualitat dels serveis que reben, la responsabilitat social que hi ha darrere l’acció de comprar, així com les pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Un codi de bones pràctiques

Els comerços de Barcelona són conscients de la importància de respectar i promoure els drets dels consumidors al llarg de tot l’any. Així, recomanen un tracte impecable i personalitzat amb els clients, basat en la confiança, i en una comunicació clara dels productes i dels serveis oferts.

L’Ajuntament de Barcelona recull al web municipal el Codi de bones pràctiques del comerç de Barcelona amb deu consells perquè els comerciants de la ciutat ofereixin un servei de qualitat a les persones consumidores.