Amb el comerç de proximitat no s’hi juga

Quan

19/06/2017

El reforç i la potenciació del comerç de proximitat de la ciutat és l’objectiu d’un paquet de 43 mesures estructurades en eixos estratègics, com el foment de la corresponsabilitat amb el teixit comercial de la ciutat, el foment de la professionalització del sector, la immersió digital, el reforçament de l’associacionisme comercial, les sinergies amb el turisme i la cultura, entre altres.

El comerç de proximitat té un paper fonamental com a agent vertebrador de la vida quotidiana dels barris, i aquestes mesures pretenen incrementar-ne la competitivitat i sostenibilitat i protegir-lo de les amenaces que representen els preus abusius del lloguer o les pràctiques d’assetjament que es pateixen en algunes zones. La regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, ha assegurat que en alguns casos aquestes pràctiques estan fent inviable la continuïtat de determinats comerços, i per això s’està acabant d’articular un servei d’assessorament adreçat als comerciants sobre qüestions immobiliàries.

Una altra de les mesures és potenciar l’ocupació de locals buits, en especial als barris amb menys presència comercial. Per això, es farà un mapatge en què s’identificaran els locals sense activitat, s’elaborarà un inventari, se’n farà difusió i també es definirà un pla de gestió. També es duran a terme altres accions encaminades a la recuperació de locals inactius en el marc d’altres plans de desenvolupament econòmic i en el Pla de barris.

S’estan posant en marxa proves pilot d’àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als barris del Born i de Sant Andreu, com una fórmula de corresponsabilitat entre l’Administració i les entitats del comerç. A més, es considera cabdal la creació d’un observatori del comerç que permeti recollir dades del sector i generar coneixement per elaborar estratègies a curt, mitjà i llarg termini.

Les mesures queden recollides en l’Estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona, que es presentarà com a mesura de govern al Plenari del 30 de juny.

Amb el comerç de proximitat no s’hi juga
Amb el comerç de proximitat no s’hi juga
Amb el comerç de proximitat no s’hi juga

Enllaços i materials relacionats