Barcelona es dota d’un Inventari de Locals d’activitats econòmiques en planta baixa

Quan

26/01/2018

  • La base de dades es posa a disposició dels ciutadans i agents econòmics en aquest web i en Open Data. Les dades provenen del treball de camp realitzat al llarg de 2016. L’inventari serà la base per desenvolupar un sistema integral d’informació de les activitats econòmiques i els espais, constantment actualitzat.

 

Barcelona ja disposa d’un Inventari de Locals d’activitats econòmiques en planta baixa el qual dóna a conèixer totes les dades sobre els usos a què es destinen, entre els quals, i principalment, per a serveis i comerç al detall. Les dades es posen a disposició de tots els ciutadans a través de la pàgina web de Comerç “Inventari de Locals” i en Open Data.

L’inventari serà la base per a un nou sistema d’informació continuada dels locals de la ciutat i ha de permetre conèixer el parc d’establiments de la ciutat en temps real. D’acord amb el treball de camp realitzat al llarg de l’any 2016 i el seu posterior anàlisi, la ciutat de Barcelona compta amb un total de 78.033 locals en planta baixa, dels quals el 77,2% estan actius -60.265- , el 6,1% no tenen activitat i el 16,7% són locals dels quals no es disposa d’informació exacta. Més de la  meitat dels establiments -el 53%- es dediquen a activitats de serveis mentre que una tercera part –el 38%- són per ús de comerç al detall.

Es tracta d’una base de dades a partir de la qual es pot desenvolupar un sistema integral d’informació de les activitats econòmiques i dels espais. A més, l’objectiu és que l’inventari ofereixi informació constantment actualitzada.

Les dades s’han presentat a representants de les associacions comercials i professionals en una taula rodona en què ha participat el regidor d’Empresa, Turisme, Comerç i Mercat, Agustí Colom, que ha subratllat el valor de l’inventari per poder incidir i transformar la realitat que afecta als locals en planta baixa destinats a activitat econòmica. Colom també ha destacat el valor d’una eina amb la qual es podrà visualitzar el resultat de les actuacions de l’administració pública i també prendre decisions sobre cap a on cal avançar.

Activitats comercials i Serveis

Els serveis de restauració (restaurants, bars i hotels), el comerç de productes quotidians alimentaris i l’equipament personal són les tres categories que concentren prop del 40% de tots els establiments de comerç i de serveis a la ciutat.

El comerç al detall es concentra principalment als districtes de l’Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, que acumulen el 67% dels establiments (Vegeu una anàlisi detallada de les dades de l’inventari de locals de Barcelona).

En el cas dels serveis, el districte de l’Eixample és el que en concentra més activitats (una quarta part del conjunt de la ciutat), tot i que també hi ha punts importants d’activitat a Sant Martí, Sants Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi.

Hi ha 42 equipaments classificats com a mercats municipals que concentren 3.312 establiments, dels quals el 88,1% estan actius. D’aquests, 2.310 són establiments de comerç al detall, 6 són de serveis i la resta es troben classificats en la categoria “altres”. Quant als establiments en centres comercials, hi ha un total de 903 dins dels 10 centres comercials existents. El 98,6% dels locals dels centres comercials estan actius. Els districtes amb més establiments comercials dins de centres comercials són l’Eixample, Les Corts, Sant Andreu i Sant Martí. També s’han detectat 16 galeries comercials, a les quals s’han identificat un total de 382 establiments (el 66,5% dels quals estan actius).

Dels 78.033 locals en planta baixa de què disposa la ciutat, s’ha detectat 4.745 sense activitat tot i que són susceptibles de tenir-ne ja que bé es troben en lloguer, venda o traspàs (el 6,1%). D’altres 13.023 locals no hi ha informació exacta. Es coneix que 3.106 tenen altres usos com habitatge, garatges o instal·lacions.