Calendari d’obertura comercial a Barcelona per a l’any 2018

Quan

29/12/2017

El calendari d’obertura comercial a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 preveu els següents diumenges i festius d’obertura autoritzada a Barcelona: 7 de gener, 1 de juliol, 12 d’octubre, 1 i 25 de novembre, 6, 8, 16, 23 i 30 de desembre. Podeu consultar també a Horaris Comercials a Barcelona 2018 els diumenges d’obertura autoritzada als establiments compresos a la zona turística, les autoritzacions per a la modificació de la franja horària comercial per a esdeveniments puntuals, la normativa municipal i la publicitat de l’horari comercial.

Informació sobre la normativa d'horaris comercials

Les competències en matèria de regulació d’horaris comercials estan atribuïdes actualment, pel que fa a Catalunya, tant a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya.

El 19 de febrer de 2014 es va aprovar la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC 24.2.2014). Entra en vigor el 25 de febrer de 2014.