L’Ajuntament impulsa el Pla Especial de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana que inclou el catàleg de protecció patrimonial dels establiments emblemàtics

Es crea el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona que inclou 228 establiments i descarta 161 establiments, sobre els quals s’aixeca la suspensió de llicències decretada fa un any.

El Pla Urbanístic estableix unes àrees on es limiten actuacions urbanístiques i de paisatge urbà per preservar els valors de l’espai públic i la qualitat urbana del l’entorn on s’ubiquen.

Les mesures de suport empresarial i de mediació professional que ha ofert l’Ajuntament han pogut reconduir moltes de les situacions de tancament d’establiments previstes inicialment.