Professionalització i especialització marcaran la demanda futura de treballadors en comerç


Quan

25/10/2018

El sector del comerç a Barcelona ofereix perspectives de desenvolupament professional que passen per l’especialització, professionalització i l’assumpció de noves competències, davant del procés de transformació motivat per l’impacte de les noves tecnologies. Són trets destacats de les perspectives d’ocupació que pot oferir el comerç arran dels reptes que es presenten.

El comerç electrònic, l’experiència de compra, la digitalització del comerç, l’associacionisme, el coneixement del mercat l’adaptació i els nous hàbits i necessitats del comprador són, entre els factors més destacats, els que influiran en les oportunitats professionals per treballar en el sector.

La Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i al seu espai de Networking, van organitzar una jornada en què es va analitzar la situació del sector del comerç i les oportunitats professionals que ofereix. 

“Estem en un canvi d’època”, va subratllar la directora de Comerç de l’Ajuntament, Mercè Garcia, en al·lusió a la transformació que viu el comerç. Els canvis tecnològics són només una de les raons per les quals el comerç assumeix nous reptes. També ho és el nou paper del consumidor, que ara marca la pauta, per la informació de què disposa dels productes, destacava Mercè Garcia. Davant d’això, va posar sobre la taula la necessitat que el comerç afronti la situació amb el reforç, per exemple, de les seves estructures associatives, i tingui en compte el valors de l’especialització i la professionalització en la gestió empresarial dels negocis. Són les claus, en definitiva, per a assolir una més gran competitivitat, que és l’objectiu principal.

Demanda laboral amb el mòbil al centre de les estratègies

Roger Gaspa, per part de la Direcció de Comerç, va presentar l’informe sobre les oportunitats professionals que ofereix el comerç, en el qual s’indica que el sector precisarà de nous professionals especialitzats amb noves competències: amb orientació a l’atenció al client, gestió de vendes, coneixement d’altres cultures, especialistes en mitjans digitals, anàlisis de dades, màrqueting digital, gestor d’experiències de compra als establiments, mànagers i responsables d’equip.

Un element important a tenir en compte: el telèfon mòbil està en el centre de l’estratègia de moltes companyies, fet que motiva la incorporació de perfils específics.

Radiografia del comerç

El comerç a Barcelona és un dels sectors amb més pes i dinamisme en l’economia de la ciutat: proporciona 150.966 llocs de treball i crea prop de 9.500 llocs de treball des de 2013, a més que genera el 13,2% del Producte Interior Brut de Barcelona, segons les dades que va a donar a conèixer Àngels Santigosa,del departament d'Estudis Direcció d'Organització i Gestió. Només el sector de serveis a les empreses supera Comerç, amb el 14,9 del PIB, un punt més.

D’altra banda, d’acord amb les dades sobre el clima empresarial de Catalunya, es reflecteix una evolució positiva de la marxa dels negocis al comerç durant el primer semestre de 2018. El segon trimestre de l'any, el sector assoleix un saldo positiu (7,7), malgrat sigui inferior al del conjunt de l'economia (15,4) i al del mateix període de l'any anterior. Destaca no obstant, l'evolució favorable del nombre de treballadors al comerç, amb un saldo positiu de 10,4 punts.

Pel que fa a l’estructura del sector, Barcelona té un pes molt rellevant dins del conjunt del comerç català, que concentra el 27,3% dels llocs de treball del sector a Catalunya i el 27,6% de les empreses amb persones assalariades que s’hi dediquen.

És important destacar també que el perfil que predomina al sector és el d’una dona (58,3% del total) de menys de 30 anys (57%) i que treballa amb contracte temporal (72,6%) al comerç al detall (72,5%).

D’altra banda, el salari mitjà del comerç al detall a Barcelona va ser de 19.474 €/any el 2016, que se situa en prop de 10.000€/any per sota del mitjà de Barcelona (29.176€/any). Al comerç a l’engròs, el salari mitjà anual és de 35.588€/any, que supera en un 22% la mitjana de la ciutat. Pel que fa la bretxa salarial de gènere, la diferència retributiva entre homes i dones al comerç al detall (23,6%) supera la mitjana de la ciutat (21,8%), mentre que la del comerç a l'engròs (14,8%) se situa 7 punts per sota.

Consulteu l’enquesta del sector comercial de Barcelona, amb dades de 2017, per obtenir-ne més informació.