Subvencions per a l’enllumenat nadalenc 2015

A partir de l’1 de juliol s’obre la convocatòria de subvencions per a l’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la Ciutat 2015 mitjançant concurs públic per aquelles associacions de comerciants territorials que presentin projectes amb l’objecte i finalitat establerts en les Bases reguladores.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de juliol i finalitza el 10 de setembre de 2015, ambdós inclososA partir de l’1 de juliol es poden obtenir les bases, els documents requerits en format editable i la resta d’informació referida a la convocatòria a través d’aquest enllaç.

És obligatori adjuntar el pressupost d'una empresa instal·ladora homologada pel Departament d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest llistat d'empreses es facilitarà amb la resta de documentació.

La documentació s’ha de presentar en el Registre de les Oficines d'Atenció al Ciutadà adreçant-la a la Direcció de Comerç i Consum en els terminis i forma establerts als punts 7 i 12 de les bases de la convocatòria.

Les Associacions de Comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona, col·laboren estretament  per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les Festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.