Talent i creativitat d'estudiants d'Elisava davant dels reptes del comerç

Quan

25/01/2018

  • Equips d’estudiants de l’escola universitària Elisava proposen noves idees per a la promoció i preservació del comerç intercultural i emblemàtic en resposta a dos reptes plantejats per la direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona. Creació i redisseny d’identitats, de marca, experiències per als clients, packaging, incorporació d'emprenedors i activitats a les botigues. El projecte europeu “Decoding European Creative Skills” ha facilitat la col·laboració entre institucions amb la participació dels alumnes.

 

Durant cinc dies, dos equips formats cadascun per cinc alumnes i un tutor de l’escola universitària de Disseny i Enginyeria Elisava, van treballar contrarellotge per elaborar una proposta, amb una estratègia de comunicació inclosa, a dos reptes formulats per la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona: com preservar i promoure el comerç emblemàtic de Barcelona i millorar la percepció del comerç intercultural a través de la cooperació amb el comerç de proximitat local.

Dos reptes o desafiaments que han mostrat la creativitat, el talent i el coneixement dels alumnes d’Elisava en una experiència d’abast professional mitjançant la iniciativa educativa europea -“Decoding European Creative Skills”- liderada per l’escola barcelonina junt amb participació de la Universitat Tècnica d’Eindhoven (Technische Universiteit Eindhoven) i la Universitat de Ciències aplicades de Salzburg (Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences). Els alumnes reben una proposta d’una institució o empresa i en un temps limitat han d’elaborar una resposta al desafiament plantejat. Aquest ha estat el sentit del “Creative Challenge Barcelona”.

Judith, Javier, Laura, Constanza i Ana treballarien sobre el comerç emblemàtic. Maria Inês, Júlia, Doa, Alba i Gisela abordarien el cas del comerç intercultural. Tots dos equips tenien un caràcter pluridisciplinari perquè, per formació, procedeixen d’estudis actuals en disseny gràfic, de llicenciatures en disseny de la comunicació, del màster en disseny i comunicació, o d’enginyeria i disseny. I també provenien de Barcelona i d’altres ciutats. No es coneixien entre si i l’encàrrec de Comerç els va suposar, a més de definir el procés de treball en equip, afrontar les seves pròpies personalitats i visions. L’equip que va treballar la proposta sobre el comerç emblemàtic va decidir sotmetre sempre totes les seves resolucions a votació. L’altre equip va descobrir de seguida diferents percepcions i punts de vista. Però els desafiaments també comporten avantatges i això, com van reconèixer les seves integrants, va provocar una “tensió interessant” a l’hora desenvolupar idees.

Innovació i atracció de talent

La iniciativa de Comerç respon a la necessitat de millorar la competitivitat i la sostenibilitat dels negocis, a partir de considerar una necessària adaptació als nous hàbits de consum, la innovació i la incorporació de les noves tecnologies amb nous canals de venda i noves fórmules de comunicació i difusió. És un dels eixos de la Mesura de Govern que promou noves estratègies de reforç i projecció del comerç a Barcelona 2017-2019. El comerç barceloní s’enfronta a diversos reptes, entre els quals la transformació digital. I davant la globalització i la digitalització, sorgeixen possibilitats d’actuar sobre el que s’anomena el comerç “glocal”: adoptar formats comercials i estratègies globals a les realitats del mercat local. Amb l ‘impuls d’emprenedors innovadors atents als nous hàbits de compra i d’estil de vida. Promoure la participació  de nous actors, com ara la col·laboració de l’escola Elisava junt amb un projecte europeu és una iniciativa que té com a objectiu la innovació com a fil conductor de la transformació desitjada amb l’atracció de talent.  

#Repte1: preservar i promoure el comerç emblemàtic

Després de definir el comerç emblemàtic de Barcelona com significatiu, representatiu, simbòlic, cultural i nucli d’una comunitat, el seu procés de recerca i de treball els va portar a analitzar la pàgina web actual – rutadelsemblematics.cat - i fer un pas més enllà en la comunicació, amb el redisseny de la identitat de la iniciativa, un “rebranding”, una estratègia de màrqueting per rellançar una marca perquè s’adapti i faci front a noves necessitats dels seus públics. Cosa que vol dir posar en marxa noves eines per a la promoció i la comunicació amb canvis en el disseny dels atributs gràfics de la marca. En aquest cas, els alumnes, a partir de la web actual, van proposar modificacions dels continguts i la creació d’experiències amb els clients o usuaris, amb el propòsit de crear comunitat cap a aquests tipus d’establiments, de la mateixa manera que actuen les xarxes socials com ara Facebook o Instagram: amb els continguts que es publiquen es vol atreure nous usuaris i generar una comunitat que els posi en valor.

Esdeveniments, experiències, packaging, “emblemàtic nights”

Al mateix temps, proposen potenciar els productes a la venda en aquests establiments, que són al seu torn una mostra de la singularitat del comerç de la ciutat. Amb les eines de màrqueting i el disseny aplicat a producte i a la comunicació, els alumnes van desenvolupar activitats concretes per posar en relació a clients i professionals dels comerços: esdeveniments, experiències organitzades a les botigues amb els clients i promoure els productes des d’una nova identitat de marca, desenvolupada fins i tot al packaging. Junt amb la creació d’un mapa –l’”Emblemàtic map”- amb rutes a fer arreu de la ciutat on hi ha aquests comerços; amb el joc com a base, crear postals amb l’aspecte que tenien en el seu origen aquestes botigues i disposar-les perquè en les rutes, i amb l’ajut de la fotografia, motivar els usuaris a conèixer passat i present i compartir-ho a la xarxa; incentivar la col·laboració dels propietaris de les botigues amb artistes perquè creïn nous productes; l’organització d’“emblemàtic nights” lligades a esdeveniments a les botigues i obrir aquests comerços a la incorporació d’emprenedors quan els propietaris dels negocis no disposin de relleu generacional.

#2on Repte: Millorar la percepció del comerç intercultural

“L’equip és més fort que l’individu”. Aquesta declaració defineix l’essència de la proposta de crear una nova xarxa –Co-Net – de comerç a Barcelona com a idea per promoure i millorar la percepció del comerç intercultural de la ciutat, una xarxa que va més enllà perquè implica tot el comerç –“sentir-te que formes part d’alguna cosa i que ja estàs integrat, i que això ja és part del comerç de la ciutat”, segons explicaven en la seva presentació. Una idea per afavorir sinèrgies, visibilitat dels establiments, l’accés a l’assessorament professional, millora de les vendes i una altra idea força de base: crear identitat.

Un cop identificat el problema, la persistència de les diferències, van decidir fer-li front des de les arrels: “Desmitificar la interculturalitat i abraçar la diversitat” i a través de la nova associació fer una nova marca. Es parteix de la idea de posar en marxa un projecte col·laboratiu: l’associació i una plataforma web que abraça al mateix temps l’objectiu d’organitzar una connexió amb el sentiment de pertinença a una nova comunitat. L’enfoc està posat en les cultures, en els oficis, però també en els barris de Barcelona en què es troben els comerços. És més, amb el disseny de la informació –com es presenta visualment una informació- la fesomia de la geografia dels barris barcelonins adquireix rellevància.

“Per mi Barcelona és beautiful”

Van detectar també un altre problema: prejudicis entre usuaris-clients-habitants i també entre comerciants. I van proposar abordar-lo amb campanyes de comunicació a la ciutadania en què es posen en valor atributs en relació als sentiments que genera la ciutat de Barcelona. Base d’un eslògan: “Per mi Barcelona és...”. Es van entrevistar amb un comerciant hindú, que els va dir que per a ell, Barcelona és “beautiful”, cosa que els proporcionava un llenguatge comú per a la plataforma web, en què es donarien a conèixer els productes però també qui hi ha al darrere. Per a les integrants d’aquest equip la diversitat també comunica la identitat de la ciutat i de la marca “Barcelona”.

El bon desenvolupament de l’experiència i el plantejament de l’activitat amb la participació de l’escola universitària Elisava i els seus alumnes en el marc d’un projecte europeu com el “Decoding European Creative Skills” obre les portes a noves iniciatives de col·laboració per part de la Direcció de Comerç i el centre universitari.