Subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració

Content groups
Content 1

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum, posa en marxa novament una línia de subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració de barri.

L’ajuda econòmica forma part d’un paquet de mesures més ampli, impulsat conjuntament per la Direcció de Comerç, Restauració i Consum i Barcelona Activa, que inclou també l’assessorament necessari per crear un pla de digitalització i l’accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia.

Content groups
Content 2

 

NOTA INFORMATIVA

Actualització: Aquesta subvenció es troba en FASE DE JUSTIFICACIÓ, essent el termini per justificar màxim 31 de març 2023.

Per a més actualitzacions, clica aquí

Content groups
Content 4

Quin objectiu tenen?

La situació generada per la pandèmia provocada per la COVID-19 i la seva evolució ha demostrat la importància que té per al petit comerç i la restauració de Barcelona ser presents també a l’entorn digital. Així, amb l’objectiu de seguir millorant el nivell de maduresa digital dels establiments i donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania, la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament de Barcelona activa novament una línia de subvencions dotada amb 750.000 € per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. 

A qui es dirigeixen?

La línia de subvencions la podran sol·licitar exclusivament

- Establiments comercials individuals de venda al detall.

- Parades de mercats municipals. (En queden exclosos la resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall, com els centres, les galeries i els recintes comercials.)

- Establiments comercials individuals que prestin algun dels serveis següents:

  • Tallers i serveis de reparacions mecànics
  • Serveis fotogràfics i audiovisuals
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Agències de viatges detallistes
  • Tintoreries i bugaderies
  • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
  • Servei de menjar preparat i càtering
  • Bars i restaurants
  • Clíniques veterinàries amb botiga física

Quins requisits cal complir?

 • Disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona.
 • Adequar les despeses d’inversió a l’objecte i la finalitat d’aquesta convocatòria. 

Alhora, les persones beneficiàries de les subvencions han de complir els requisits habituals, que poden consultar-se a l’apartat número 8 del document de la convocatòria. 

Quines despeses són subvencionables?

Es classifiquen en una única modalitat, que inclou la realització d'alguna o algunes de les següents accions de digitalització:

Estratègia de negoci

 • Elaboració de plans de negoci i transformació digital.
 • Elaboració de plans de màrqueting i comunicació digital.

Comunicació digital

 • Creació de continguts digitals.
 • Gestió i publicació de continguts a Internet: web i notícies (bloc), xarxes socials (community manager), butlletins de notícies (newsletters). 

Màrqueting digital

 • Publicitat a cercadors (SEM, Display, etc.).
 • Posicionament a cercadors (SEO).
 • Publicitat a xarxes socials (Social Ads).
 • Butlletins de notícies (newsletters).
 • Analítica web i de xarxes socials.

Canals de venda en línia i omnicanalitat

 • Canal de venda en línia propi.
  • Implementació de web de venda en línia (e-commerce).
  • Implementació d’aplicació de venda en línia (m-commerce).
  • Digitalització, gestió i publicació de catàlegs de productes.
  • Integració amb operadors de logística i distribució, passarel·les de pagament i sistemes d'informació de l’establiment.
  • Integració de l’e-commerce amb Google Shopping, Facebook i Instagram.
 • Canal de venda en línia a través de plataformes existents (Marketplaces, Apps, i d’altres):
  • Subscripció a plataformes de venda en línia.
  • Gestió i publicació de catàlegs en plataformes de venda en línia.

Quines despeses no són subvencionables?

No són subvencionables:

 • L’adquisició de béns d’inversió, com maquinari, i de béns mobles.
 • Les despeses de rènting, lloguer o lísing. 
 • El cost salarial i de la seguretat social del personal. 
 • Accions de digitalització subvencionables, però que pertanyin a diverses modalitats alhora. 

Quin termini té?

Les sol·licituds es poden presentar del 3 al 30 de maig de 2022.

Com que és una convocatòria en règim de concurrència no competitiva, les subvencions s’atorguen per ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

Com i on es pot presentar la sol·licitud?

La documentació de la sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, excepte en el cas de les persones incloses dins l’article 14 de la Llei 39/2015, que poden fer-ho també presencialment en qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de Barcelona.

Les persones sol·licitants hauran de presentar obligatòriament en el moment de la sol·licitud els documents següents, que s’expliquen amb més detall a la convocatòria: 

 • Instància de sol·licitud, disponible aquí. 
 • Qüestionari de presència a Internet i maduresa digital, disponible aquí. 
 • Documentació de pressupost/os o factura/es d’una tercera part.
 • Document acreditatiu de situació censal i/o models 036 o 037 de l’AEAT.
 • Documentació identificativa de qui fa la sol·licitud.
 • Dades bancàries.