Subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració 2023

Content groups
Content 1

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum, torna a posar en marxa una línia de subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració de barri.

L'ajuda econòmica forma part d'un paquet de mesures més ampli impulsat conjuntament per la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum i Barcelona Activa que inclou  també l'assessorament necessari per crear un pla de digitalització i l'accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia

Content groups
Content 2

 

NOTA INFORMATIVA

Actualització (12.12.2023): Presentació de justificacions de despesa efectuada, com a màxim fins el 31 de març de 2024.

Ves al tràmit

Aquesta subvenció es troba en FASE DE JUSTIFICACIÓ

 

Content groups
Content 4

Quin objectiu tenen?

La Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum de l'Ajuntament de Barcelona ha activat una línia de subvencions dotada amb un milió d'euros per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. Tenen l'objectiu de seguir millorant el nivell de maduresa digital dels establiments i poder donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania.

A qui es dirigeixen?

La línia de subvencions la podran sol·licitar exclusivament

- Establiments comercials individuals de venda al detall.

- Parades de mercats municipals. (En queden exclosos la resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall, com els centres, les galeries i els recintes comercials.)

- Establiments comercials individuals que prestin algun dels serveis següents:

  • Tallers i serveis de reparacions mecànics
  • Serveis fotogràfics i audiovisuals
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Agències de viatges detallistes
  • Tintoreries i bugaderies
  • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
  • Servei de menjar preparat i càtering
  • Bars i restaurants
  • Clíniques veterinàries amb botiga física

Quins requisits cal complir?

 • Disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona.
 • Adequar les despeses d’inversió a l’objecte i la finalitat d’aquesta convocatòria. 

Alhora, les persones beneficiàries de les subvencions han de complir els requisits habituals, que poden consultar-se a l’apartat núm. 8 del document de  la convocatòria. 

Quines despeses són subvencionables?

Les despeses subvencionables, que s'expliquen amb més detall al document de la convocatòria, podrán estar repartides entre els diferents apartats i subapartats previstos, que no són excloents entre si. Així, les accions són les següents: 

Estratègia de negoci

 • Elaboració de plans de negoci i transformació digital.
 • Elaboració de plans de màrqueting i comunicació digital.

Comunicació digital

 • Creació de continguts digitals.
 • Gestió i publicació de continguts a Internet: web i notícies (bloc), xarxes socials (community manager), butlletins de notícies (newsletters). 

Màrqueting digital

 • Publicitat a cercadors (SEM, Display, etc.).
 • Posicionament a cercadors (SEO).
 • Publicitat a xarxes socials (Social Ads).
 • Butlletins de notícies (newsletters).
 • Analítica web i de xarxes socials.

Canals de venda en línia i omnicanalitat

 • Canal de venda en línia propi.
  • Implementació de web de venda en línia (e-commerce).
  • Implementació d’aplicació de venda en línia (m-commerce).
  • Digitalització, gestió i publicació de catàlegs de productes.
  • Integració amb operadors de logística i distribució, passarel·les de pagament i sistemes d'informació de l’establiment.
  • Integració de l’e-commerce amb Google Shopping, Facebook i Instagram.
 • Canal de venda en línia a través de plataformes existents (Marketplaces, Apps, i d’altres):
  • Subscripció a plataformes de venda en línia.
  • Gestió i publicació de catàlegs en plataformes de venda en línia.

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de l’acció o accions subvencionables, amb un import màxim de 3.500 € per sol·licitud. Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).

Quines despeses no són subvencionables?

No són subvencionables:

 • L'adquisició de béns d'inversió, com hardware, ni de béns mobles.
 • Les despeses de rènting, lloguer o lísing. 
 • Els impostos indirectes ni els impostots sobre la renda
 • El cost salarial ni de la Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.

Quin termini té?

Les sol·licituds es poden presentar del 7 de març a 3 d'abril de 2023.

Com i on es pot presentar la sol·licitud?

La documentació de sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones sol·licitants hauran de presentar en el moment de  la sol·licitud obligatòriament els següents documents, que també s'expliquen amb més detall al document de  la convocatòria

 • Instància de sol·licitud de subvenció que inclou una declaració responsable i una breu descripció de l’activitat subvencionada. 
 • Qüestionari de presència a internet i maduresa digital, disponible aquí. 
 • Documentació pressupost/os o factura/res d’un tercer.
 • Certificat o document acreditatiu actualitzat de trobar-se en situació censal de l’Agència Tributària (alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, sol·licitud d’assignació del número d'identificació fiscal o modificacions de la seva situació tributària).
 • Dades bancàries, facilitades d’acord amb el previst al document de la convocatòria.
 • En cas que el sol·licitant sigui persona física, fotocòpia del DNI. Si és persona jurídica caldrà fotocòpia del NIF (targeta acreditativa del número d’identificació fiscal) i fotocòpia del DNI del representant de la persona jurídica.