Què fem? Per què ho fem?

A la Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, es treballa per fer del comerç una peça clau de vertebració de la ciutat. Parlem d’una Barcelona dinàmica, emprenedora i socialment cohesionada que considera el comerç un valor de qualitat i creixement econòmic.

Objectius

 • Promoure el model associatiu en el sector comercial.
 • Afavorir la participació del món del comerç.
 • Promoure el comerç de proximitat, especialment als barris, per evitar la desertització comercial i els processos de degradació urbana.
 • Defensar el valor social del comerç.
 • Reforçar la implantació de la qualitat en el comerç.
 • Reforçar el dinamisme, la innovació i l’adaptació permanent en el món del comerç, apostant per l’emprenedoria.
 • Garantir el coneixement i la formació dels comerciants, i promoure una adaptació permanent de la normativa per donar una resposta ràpida a les necessitats i prioritats de cada moment del món del comerç.

Què fem?

 • Oferim subvencions a les associacions i agrupacions de comerciants del municipi.
 • Fem campanyes de promoció comercial i col·laborem amb les que duen a terme les associacions de comerciants per promocionar el comerç de la ciutat.
 • Facilitem informació i dades estadístiques sobre el comerç barceloní mitjançant aquest web.
 • Facilitem informació sobre la normativa aplicable al comerç.
 • Signem convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades que tinguin per objecte la promoció del comerç local.