Covid-19: informació per al comerç i la restauració

Content groups
Content 4

Mesures d’ajut a l’economia local

Suspensió i ajornament de tributs

  • Creació de l’Oficina tributària d’atenció i assessorament per la crisi de la COVID-19.

L’Oficina tributària ofereix plans individualitzats per flexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per empreses i ciutadania. En els tràmits amb els tributs municipals, s’allarga el termini per pagar, recórrer o sol·licitar-ne la devolució durant el temps que duri l’estat d’alarma. Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020.

Oficina Tributària

  • Exempció del preu públic de recollida de residus.

No es cobra el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats per impossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern. Aquest preu públic es cobra de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, i per tant es descomptarà la quantia de l’exempció quan es notifiqui a l’octubre d’enguany.

  • Ajornat el període sancionador de la Zona de Baixes Emissions

La ZBE continua en vigència, i a partir de l’1 d’abril no se sanciona com s’ha fet des de l’entrada en funcionament el passat 1 de gener, atenent el moment d’excepcionalitat i seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries amb l’objectiu compartit de limitar la propagació del COVID-19.  

  • Facilitats per a la càrrega i descàrrega

Es facilita la càrrega i descàrrega professional per abastir supermercats i mercats en horari també diürn (es pot sol·licitar un permís especial). Així, es permeten condicions d’aturada especials durant el dia per part dels vehicles de distribució de productes alimentaris destinats als supermercats i mercats de la ciutat a les proximitats dels establiments on hagin de subministrar productes, en unes condicions similars a la descàrrega nocturna habitual. Alhora, no se sanciona per l’ús de la zona blava i la zona verda a la ciutat, de manera que es despenalitzen els incompliments horaris.

Mesures que afecten al sector de la Restauració

  • Devolució de la taxa de terrasses

Es retornarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri estat alarma. En aquells casos on encara no s’hagi pagat la taxa, es procedirà a la reducció per la part proporcional. A més, es prorroguen les dates de pagament fins al juliol, ara establertes a l’abril (rebuts no domiciliats) i al juny (rebuts domiciliats) i es faciliten ajornaments i fraccionament de pagaments a tots els negocis que ho sol·licitin, sense recàrrec. (Consulta el calendari actualitzat a la guia del contribuent)

En una segona fase, s’estudiaran canvis en les llicències perquè els restauradors puguin ajustar la taxa a la seva activitat real al 2020.

  • S’ajorna el cobrament de la “taxa turística”

S’ajorna el cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins al setembre de 2020, com a mesura de suport al sector turístic, d’acord amb la mesura anunciada dins el paquet de mesures econòmiques de la Generalitat de Catalunya.

Gestió dels tràmits

Mesures i ajuts d’altres administracions

Més enllà de les mesures posades en marxa per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia del Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia catalana. Es poden consultar aquí.

  • Ajudes a persones autònomes

Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior. En el cas que el treballador tingui una antiguitat el Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta. L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.

Gestió del tràmit

  • Moratòria de tributs

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

A més a més, el govern espanyol també ha aprovat un decret amb diverses accions i ajudes, que estan disponibles aquí. Es tracta de mesures dirigides a donar suport a l’activitat empresarial i, de forma especial, als col·lectius i sectors més directament afectats pel COVID-19.

Persones autònomes i Pimes

Per evitar possibles tensions de tresoreria d’autònoms i Pimes, flexibilitza els ajornaments del pagament d’impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus d’interès.

Alhora, es disposa una línia de finançament específica a mitjançant l’Instituto de Crédito Oficial per import de 400 milions d’euros per a atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats relacionades que són afectades per l’actual situació.

Les empreses que han rebut préstecs de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa poden ajornar el seu reemborsament.

Bonificacions per contractes fixos discontinus

S’amplien les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny als sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

 

Mesures urgents presses pel Govern d'Espanya - Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

El Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

En especial atenció a la secció 2.a "Medidas de apoyo a los autónomos".