Anàlisi de dades de l’inventari de locals de Barcelona

L’any 2016 es va realitzar un treball de camp per tots els barris de Barcelona, per tal de localitzar els locals en planta baixa. A continuació s’ha elaborat un resum de l’anàlisi de les dades obtingudes de la ciutat. En aquest resum s’inclouen els establiments amb activitat o sense en planta baixa, incloent-hi parades dels mercats municipals i tots els locals situats en centres i/o galeries comercials.

Distribució percentual d'actius, buits i sense informació

Dels 78.033 locals identificats al conjunt de la ciutat, 60.265 són establiments actius i en funcionament (un 77,2% del total censats), mentre que s’han identificat 4.745 (un 6,1%) establiments actius però que actualment no es troben en funcionament (en lloguer, venda, o traspàs), i 13.023 locals sense cap tipus d’informació exacta sobre la seva situació (que suposen un 16,7% del total).

 

 

 

Distribució sectors d'activitat

L’Eixample i Ciutat Vella són els districtes amb més establiments comercials (més de 8.500). El comerç al detall es concentra principalment en 5 districtes: Ciutat Vella, l’Eixample, Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, que acumulen el 67% dels establiments.

Distribució per serveis

L’Eixample és el districte amb més serveis (més del doble que a qualsevol altre districte), sumant un total de 7.720 establiments (una quarta part del conjunt de la ciutat), seguit de Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Aquests 4 districtes acumulen el 57% d'aquestes activitats.

Distribució dels establiments segons estat

13.000 LOCALS SOBRE ELS QUALS NO S’HA POGUT OBTENIR CAP INFORMACIÓ (17% del total). Els locals sense informació són tots aquells locals que quan s’ha fet l’inventari s’han trobat amb la persiana baixada, sense activitat aparent i sense cap rètol indicatiu de venda, lloguer o traspàs. 

D’aquests 13.023 locals sense informació, s’han detectat 3.270 locals amb rètol, que podria indicar que en algun moment van tenir activitat econòmica, per tant, locals tancats susceptibles de contenir activitat comercial o de serveis; finques on consten empadronats en planta baixa, 3.106, en aquest cas, quedarien fora del parc de locals de la ciutat i 6.647 locals, dels que no es disposa cap informació.

Percentatge d'establiments sense informació

Horta-Guinardó i Gràcia amb la major concentració de locals sense informació, amb 23,6 % i 22,6% sobre el total.

 

Distribució de Comerç al detall

L’Eixample, el districte dels serveis (més del doble que a qualsevol altre districte), amb un total de 7.720 establiments de serveis (una quarta part del conjunt de la ciutat), amb focus importants d’activitat a Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Aquests 4 districtes acumulen el 57% de les activitats de serveis.

10.000 restaurants, bars i hotels; 8.000 comerços d’aliments quotidians. En relació a les activitats específiques, hi ha 3 categories que destaquen pel que fa al nombre d’establiments: els serveis de restauració (restaurants, bars i hotels), el comerç de productes quotidians alimentaris i l’equipament personal, sumen el 40% de tots els establiments de comerç i serveis.

Enllaços i materials relacionats