Jornada "Comerç i territori: els plans de promoció dels districtes"

 
Jornada "Comerç i Territori: els plans de promoció dels districtes"

 

Iniciatives impulsades des del coneixement del territori per a la promoció del comerç

 

Compartim experiències desenvolupades al territori

La jornada “Comerç i Territori: els plans de promoció dels districtes” és un punt de trobada per exposar i compartir casos i experiències desenvolupades des de i amb el territori, amb accions promogudes pels districtes. Hi analitzarem diversos projectes relacionats amb la interculturalitat, l’associacionisme i la promoció del comerç de barri.

Una iniciativa per al reforç i la promoció del comerç

L’Ajuntament de Barcelona té en marxa  accions per al reforç i la promoció de l’activitat comercial a la ciutat, planificades i coordinades amb una visió territorial global per tal d’assolir els objectius establerts. Aquesta visió es construeix a partir del coneixement específic de cada territori. Barcelona té 73 barris en 10 districtes amb realitats comercials diverses.

Descentralització de les polítiques de comerç

La descentralització de les polítiques de comerç en el territori es troba en el punt de partida de les actuacions. Des dels districtes es té una visió precisa de la realitat de cada barri, dels seus agents i les necessitats a les quals cal donar una resposta, en coordinació amb les prioritats i les estratègies aprovades per la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

 

Interculturalitat 

Sant Andreu i Sants-Montjuïc són dos dels districtes que han acollit una intervenció amb l’objectiu de dotar d’eines de capacitació sobre interculturalitat als agents que participen en la dinamització comercial, i facilitar l’accés a la informació als comerciants d’origen divers per tal que puguin participar en projectes i plataformes associatives. A Sant Andreu s’ha treballat amb la comunitat xinesa, mentre que a Sants-Montjuïc, les accions s’han dirigit als comerciants d’origen asiàtic. 

Associacionisme 

L’associacionisme comercial és una eina fonamental per definir i implementar, des del territori, estratègies que permetin donar respostes als reptes concrets de cada moment. Cal fer visible el reconeixement social i econòmic de l’associacionisme i acompanyar-lo en el procés de transformació que demana el segle XXI. A la jornada tractarem sobre la creació de dues associacions, "Les Corts 08028" i "Coll Amunt", als districtes de les Corts i Gràcia, respectivament.

Promoció del comerç

El projecte “Rec”, la moneda ciutadana, implantat a 10 barris de l’eix Besòs és una realitat que s’obre camí entre veïns i comerciants. Una acció que fomenta l’economia de proximitat i apodera la ciutadania. La moneda circula pels barris, fomenta l’ocupació local i dona suport econòmic i social al comerç, les entitats i els projectes de proximitat.  Es revitalitza el barri i es promou el comerç, una fórmula de foment de l’economia real, una economia sostenible. 

 

 

 

Inscripcions: 
l'accés a la jornada és gratuït i requereix inscripció prèvia a través del correu electrònic inscripcions@comercbcn.cat

 

PROGRAMA DE LA JORNADA

 

9:30 h – 9:45 h.

Registre d’inscrits. Vestíbul d'El Born Centre de Cultura i Memòria. 

9:45 h.- 10:00 h.

Benvinguda a càrrec de Mercè García del Estal, Directora de Comerç.

10:00 h. – 10:30 h.

Conferència de Mateu Hernández. CEO Barcelona Global.

10:30 h. -10:45 h.

Presentació dels Plans de promoció del comerç,

a càrrec d’Elisabet Gaspar, tècnica de Comerç de la Direcció de Comerç,

i Arés Tubau, consultora de Poma Groga.

 

EXPERIÈNCIES

10:45 h. – 11:00 h.

1.- Interculturalitat: experiències a Sants-Montjuïc i Sant Andreu

amb la participació de Begoña Ruiz de Infante, experta en comerç intercultural,

Mariana Juárez, dinamitzadora comercial de l'Eix Maragall,

Cristina Velasco, dinamitzadora de l'Associació de comerciants del Poble-sec,

i Helena Serrasolsas, tècnica de comerç del districte de Sant Andreu.

 

11:00 h. – 11:15 h.

2.- Associacionisme: noves entitats al territori -08028 i Coll Amunt-

amb la participació de Lali Altés, de l'empresa Sigma,

Joan Bares, tècnic de Comerç del districte de Gràcia,

i Flora Torrents, tècnica de Comerç del districte de les Corts.

 

11:15 h. – 11:30 h.

3.- Promoció del comerç de barri: accions singulars. Rec, Moneda ciutadana. "Treballo al barri, compro al barri"

amb la participació de Meritxell Ribalta, tècnica de dinamització econòmica de la Direcció de Desenvolupament

de Proximitat de Barcelona Activa, i Martí Olivella, coordinador de l'associació NOVACT.

 

CONCLUSIONS

11:30 h.- 11:40 h.

Conclusions. A càrrec de Mercè García del Estal,

Directora de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona.

11:40 h – 12:00 h.

Coffee networking.

 

JORNADA "COMERÇ I TERRITORI: ELS PLANS DE PROMOCIÓ DELS DISTRICTES". 20 DE MARÇ DE 2019. SALA MORAGUES. EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA.