INFORMACIÓ COVID-19 I COMERÇ

En aquesta pàgina trobareu informació contrastada i específica sobre les afectacions que origina la pandèmia del Covid-19 al comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona. Anirem actualitzant la pàgina d’acord amb les noves informacions de què disposem.

Content groups
Content 4

S'obre el termini per sol·licitar l'ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus tramitat per la Generalitat de Catalunya.

Des del 6 d'abril i fins al 5 de maig, les persones autònomes podem sol·licitar l'ajut per compensar part de les pèrdues econòmiques que han patit amb activitats econòmiques a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020 com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica una guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial

La guia vol donar respostes a les inquietuds i dubtes generades en el sector comercial, ajudant-los a adoptar les mesures més adequades que garanteixin la seguretat del personal i del client.

El Govern de la Generalitat activa un paquet de mesures d'ajuts al comerç de 9 milions d'euros per fer front a l'emergència sanitària pel COVID-19

Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:

  • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
  • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
  • 1 Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

El pagament dels tributs municipals s’allarga fins al juliol

El termini de pagament dels tributs municipals s’allarga en la majoria de casos fins al mes de juliol per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i de l’activitat econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

S'ha creat un web per informar dels canvis en les dates de pagament d’impostos, taxes i preus públics que formen part de les Mesures fiscals de l’Ajuntament de Barcelona. 

Banner Institut Municipal d’Hisenda

Telèfon d’atenció psicològica per a autònoms

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundación Salud y Persona de la PIMEC posen a disposició de les persones que treballen en règim d’autònoms -també la seva família i la seva plantilla- un telèfon específic de suport psicològic. Atenció gratuïta i confidencial 900 505 805 La trucada és gratuïta i anònima. Només heu d’indicar la clau d’accés: Autònoms 2020. L’atenció es porta a terme des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, els 365 dies de l’any. Podeu trucar tantes vegades com calgui i el temps que necessiteu. Sereu atesos directament per psicòlegs i psicòlogues.

Ajudes a autònoms del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Govern central posa a disposició dels autònoms afectats per l’emergència del COVID-19 (obligats a tancar per “estat d’Alarma” o amb una disminució d’ingressos del 75 %) una prestació equivalent al 70 % de la seva base reguladora (suposa un mínim de 661 euros). A més, els autònoms en aquesta situació estan exempts de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social. Més informació en aquest enllaç

Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments

Evitar la contaminació dels aliments

Tots els aliments i en especial fruites i verdures, es lliuraran degudament protegits per evitar qualsevol contaminació.

Garantir la higiene personal i bones practiques:

El personal que realitza el repartiment a domicili ha de rentar-se les mans sovint. Es recomanable facilitar als treballadors un sistema de desinfecció a base d’alcohol. Evitar la contaminació creuada entre els aliments no envasats o envolcallats i qualsevol font de contaminació com, per exemple, les pròpies mans, objectes personals, telèfons mòbils o altres estris .

Es facilitarà als treballadors equips de protecció individuals. Els guants i les mascaretes poden ser un focus de contaminació, ja que amb el seu ús es van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb suficient freqüència.

Evitar el contagi entre els repartidors

En el moment de l’entrega al domicili es respectarà la distància entre persones de entre 1 y 2 metres. Les empreses que realitzin aquesta activitat hauran de garantir que els repartidors, quan esperen les comandes per repartir respecten la distància entre persones de entre 1 y 2 metres a la cua.

Han d’estar obertes les botigues d’alimentació? I els bar i els restaurants?

Les botigues considerades de “servei essencial” han d’estar obertes. Això comprèn les botigues d’alimentació, els supermercats i similars. En canvi, els bars i els restaurants, com que no es consideren serveis essencials, han de romandre tancats. Com a excepció, els restaurants poden lliurar a domicili comandes de menjar per emportar. En cas que els establiments d’alimentació venguin menjar per emportar, aquests aliments no es podran consumir al mateix local.

Com afecta aquesta normativa a la resta de botigues?

Només poden obrir les botigues d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equipaments tecnològics i telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Estan assegurats els subministraments a botigues d’aliments i supermercats?

Sí. La distribució alimentària és un servei essencial i, com a tal, està garantida. L’arribada de productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució. En aquest aspecte, és important que els comerciants ajudin a transmetre a la ciutadania un missatge de tranquil·litat i normalitat

Poden circular els vehicles comercials i d’empresa?

Els vehicles comercials, professionals o d’empresa en activitat laboral -inclòs el desplaçament al lloc de treball- no tenen restriccions. Es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible i que hi hagi separació entre els ocupants. Els repartidors de paqueteria poden circular amb normalitat, en el marc de las seva activitat laboral.

Poden obrir les botigues dels centres comercials?

Els centres comercials han de romandre tancats, sense excepció.

Estan oberts els hotels i altres allotjaments turístics?

Amb data límit de 26 de març han de tancar. Això també afecta altres allotjaments turístics, com ara càmpings o aparcaments de caravanes. Aquesta norma no afecta els hotels habilitats per a usos extraordinaris amb motiu de l’emergència del COVID-19 o altres usos socials acordats amb les administracions públiques (acolliment de persones vulnerables, etc.). Un altra excepció són les persones que estan hostatjades de manera estable o de temporada a hotels, a les quals se’ls permet romandre-hi, si poden desenvolupar les activitats de primera necessitat en el seu espai d’allotjament, mai als espais comuns.

Es pot anar al cinema o al teatre?

De la mateixa manera que els bars i restaurants, els cinemes i teatres estan obligats a tancar.

I al gimnàs i instal·lacions esportives?

No s’hi pot anar, atès que estan obligats a tancar.

Quines altres activitats comercials poden obrir?

Les clíniques veterinàries, les llibreries i els quioscos, les notaries (només amb cita prèvia i per actuacions de caràcter urgent), les botigues de telefonia, els tallers mecànics (sense activitat de venda al detall), les empreses de lloguer de vehicles (però només per lloguer de vehicles professionals)

Quines altres activitats comercials NO poden obrir?

Perruqueries (l’obertura del local no està permesa, però sí està permès el servei a domicili), ferreteries, botigues de recanvis, immobiliàries i similars, botiges de cigarretes electròniques, locutoris, ITV, hípiques (excepte l’atenció indispensable als animals), empreses de lloguer de vehicles a particulars (s’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats).

Els consumidors poden fer comandes en línia?

El comerç per Internet, per correspondència o telefònic està permès, per tant, es poden fer comandes per aquests mitjans.

Què passa amb les activitats comercials que tenen fabricació i venda?

Aquestes activitats poden treballar a porta tancada en el taller propi, però han de romandre tancades al públic.

Content groups
Content 1

Nova web i línia telefònica d’atenció a ciutadania i empreses

La web d’informació inclou un paquet de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat. Un gran nombre de recursos tant municipals, com de la Generalitat i del Govern espanyol per atendre aquesta situació d’emergència.

El nou servei telefònic gratuït es dirigeix a tota la ciutadania, per a derivar, des d’un sol punt, cap als serveis i recursos especialitzats que millor s’adaptin a cada consulta. La línia gratuïta és 900 533 175, i funciona de 9h a 18h, de dilluns a divendres.