INFORMACIÓ COVID-19 I COMERÇ

Content groups
Content 1

Actualització de les mesures contra la Covid-19

En aquesta pàgina trobareu informació contrastada i específica sobre les afectacions que origina la pandèmia del Covid-19 al comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona. Anirem actualitzant la pàgina d’acord amb les noves informacions de què disposem.

Content groups
Content 4

Mesures tardor / hivern 2020

+ MESURES I RESTRICCIONS - 13.03.2020

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 13 de març de 2021, s'han prorrogat fins al 29 de març el gruix de les mesures i restriccions decretades per al sector de la restauració, si bé hi ha canvis a les que afecten als comerços no essencials i centres comercials.

Concretament, a partir del dilluns 15 de març, el comerç no essencial i les botigues instal·lades en centres comercials podran obrir també el cap de setmana. Fins ara només ho podien fer de dilluns a divendres. A més, en el cas dels establiments grans, poden obrir, però amb una superfície màxima de 800 metres quadrats, el doble del que es permetia fins ara. L'aforament, però, es manté limitat al 30%.

Pots consultar-ne tots els detalls a la guia actualitzada de mesures i restriccions per al comerç i la restauració davant la covid-19.

O consultar la nova resolució SLT/716/2021

+ MESURES I RESTRICCIONS - 06.03.2021

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 06 de març de 2021, s'han prorrogat fins al 15 de març el gruix de les mesures i restriccions decretades per al sector comercial, si bé hi ha canvis de flexibilització horària en el cas de la restauració.

Concretament, a partir del dilluns 8 de març s'eliminen les franges horàries que havien de seguir per servir a taula. Ara ho podran fer de forma ininterrompuda des de les 07:30 h fins a les 17 h, amb els mateixos aforaments que ja hi havia establerts: un 30% a l'interior i sense límit a l'exte-rior, però respectant distàncies.

Amb la pròrroga, els centres comercials poden seguir oberts, tot i que els locals de restauració que hi estan ubicats han de seguir tancats. També poden seguir obrint els establiments de més de 400 metres quadrats. En els dos casos, poden aixecar la persiana de dilluns a divendres i amb un aforament reduït del 30%.

A més, la resolució també ha prorrogat de nou el tancament de tots els comerços no essencials durant el cap de setmana.

+ MESURES I RESTRICCIONS - 27.02.2021

La resolució SLT/516/2021 publicada el dissabte 27 de febrer de 2021 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya permet la reobertura dels centres comercials i dels establiments de més de 400 metres quadrats. Podran aixecar la persiana de dilluns a divendres i amb un aforament reduït del 30%. La restauració dels centres comercials, però, ha de seguir tancada. La resta de mesures s'han prorrogat fins al 8 de març de 2021.

+ MESURES I RESTRICCIONS - 20.02.2021

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 20 de febrer de 2021, s'han prorrogat fins a l'1 de març el gruix de les mesures i restriccions decretades que van entrar en vigor el passat 8 de febrer.

Així, bars i restaurants poden seguir servint a les taules de les terrasses i menjadors durant una hora més per cada franja: de 7:30h a 10:30h i de 13 h a 16:30 h.

A més, les llibreries continuen incloses en el grup d'establiments comercials que comercialitzen productes essencials i que, per tant, estan exclosos de les limitacions d'obertura els dissabtes i els diumenges, així com d'aquelles que estan vinculades a la superfície de venda o a la seva ubi-cació en establiments comercials col·lectius, com centres comercials o galeries.

Alhora, en el cas del comerç no essencial, les botigues que tinguin més de 400 metres quadrats i els centres comercials han de seguir amb la persiana baixada. A més, la resolució també ha pro-rrogat de nou el tancament de tots els comerços no essencials durant el cap de setmana.

Pots consultar-ne tots els detalls a la guia actualitzada de mesures i restriccions per al comerç i la restauració davant la covid-19.

O consultar la nova resolució SLT/436/2021

+ MESURES I RESTRICCIONS - 06.02.2021

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 06 de febrer de 2021, s'han prorrogat fins al 22 de febrer el gruix de les mesures i restriccions decretades que van entrar en vigor el passat 7 de gener i prorrogades ja el dia 16 de gener, però amb al-guns canvis en el sector de la restauració i en el cas de les llibreries.

Així, bars i restaurants podran servir a les taules de les terrasses i menjadors durant una hora més per cada franja: de 7:30h a 10:30h i de 13 h a 16:30 h.

A més, la nova resolució inclou les llibreries en el grup d'establiments comercials que comercia-litzen productes essencials i que, per tant, estan exclosos de les limitacions d'obertura els dis-sabtes i els diumenges, així com d'aquelles que estan vinculades a la superfície de venda o a la seva ubicació en establiments comercials col·lectius, com centres comercials o galeries.

En canvi, en el cas del comerç no essencial, les botigues que tinguin més de 400 metres qua-drats i els centres comercials han de seguir amb la persiana baixada. A més, la resolució també ha prorrogat de nou el tancament de tots els comerços no essencials durant el cap de setmana.

Pots consultar-ne tots els detalls a la guia actualitzada de mesures i restriccions per al comerç i la restauració davant la covid-19.

O consultar la nova resolució SLT/275/2021.

+ MESURES I RESTRICCIONS - 23.01.2021

 

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 23 de gener de 2021, s'han prorrogat fins al 7 de febrer totes les mesures i restriccions decretades que van en-trar en vigor el passat 7 de gener i prorrogades ja el dia 16 de gener.

Així doncs, les botigues que tinguin més de 400 metres quadrats i els centres comercials han de seguir amb la persiana baixada. A més, la resolució també ha prorrogat el tancament de tots els comerços no essencials durant el cap de setmana.

Pots consultar-ne tots els detalls a la guia actualitzada de mesures i restriccions per al comerç i la restauració davant la covid-19.

O consultar la nova resolució SLT/67/2021.

 

+ MESURES I RESTRICCIONS - 16.01.2021

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de gener de 2021, s'han prorrogat durant set dies més totes les mesures i restriccions decretades que van entrar en vigor el passat 7 de gener.

Així doncs, durant almenys una setmana més, les botigues que tinguin més de 400 metres qua-drats i els centres comercials han de seguir amb la persiana baixada. A més, la resolució també ha prorrogat el tancament de tots els comerços no essencials durant el cap de setmana.

Pots consultar-ne tots els detalls a la guia actualitzada de mesures i restriccions per al comerç i la restauració davant la covid-19.

O consultar la nova resolució SLT/67/2021

+ MESURES I RESTRICCIONS - 05.01.2021

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el dijous 7 de gener de 2021 entren en vigor noves mesures i restriccions per intentar reduir els contactes i l’expansió del coronavirus que comporten canvis especialment per al comerç i els centres comercials.

Concretament, les noves mesures –que s’afegeixen a les que ja estaven vigents fins ara i que es poden consultar aquí– impliquen que les botigues que tinguin més de 400 metres quadrats i els centres comercials han d'abaixar la persiana. A més, la resolució estipula que durant el cap de setmana, també han de tancar tots els comerços no essencials.

+ MESURES I RESTRICCIONS - 21/12/2020

Aquest 19 de desembre, la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució SLT/3354/2020, que modifica algunes de les mesures i restriccions per al comerç minorista i ser-veis de restauració fixades en resolucions anteriors. Els principals canvis afecten a la restaura-ció, en forma de limitació d'horaris i del tancament d'aquells establiments del sector que estiguin dins els centres o recintes comercials Les mesures entren en vigor el dilluns 21 de desembre.

En primer lloc, amb la nova resolució, el servei de consum en l'establiment només es pot oferir entre les 07:30 hores i les 09:30 hores i les 13:00 hores i les 15:30 hores. En canvi, la recollida de menjar als establiments i el servei a domicili es pot seguir prestant amb l'horari que ja es-tava aprovat en resolucions anteriors: entre les 06.00 hores i les 22.00 hores si es recull al local i entre les 06.00 hores i les 23.00 hores si es reparteix a domicili. Alhora, la resolució suspen l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials. La resta de mesures i restriccions ja en vigor, queden prorrogades.

+ MESURES I RESTRICCIONS - 14.12.2020

La resolució SLT/3268/2020 publicada el dissabte 12 de desembre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya permet la reobertura dels centres i recintes comercials a partir del dilluns 14 de desembre de 2020 i prorroga la resta de mesures referents al comerç minorista i a la restauració.

Concretament, entre d'altres, la resolució publicada al DOGC especifica que l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials queda condicionada que redueixin al 30% l'aforament permès i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

+ MESURES I RESTRICCIONS - 23.11.2020

El 23 de novembre, i durant un període revisable de 15 dies, entren en vigor les mesures i restriccions indicade en la resolució SLT/2983/2020, que modifica algunes de les mesures i restriccions per als serveis de restauració i prorroga les que afectaven el comerç minorista.

Concretament, permet reprendre el consum a les terrasses i espais interiors dels establiments de restauració, amb subjecció a determinades condicions per garantir la distància social adequada, com un horari reduït i un aforament limitat.

Per saber-ne més detalls, pots consultar la Guia del Tram 1 de la desescalada per al comerç i la restauració o llegir aquesta notícia

+ MESURES I RESTRICCIONS - 14.11.2020

Aquest 14 de novembre, la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució SLT/2875/2020, que modifica algunes de les mesures i restriccions per al comerç minorista i serveis de restauració fixades el passat divendres 30 d'octubre.

Concretament, amb la nova resolució, queda aixecada la suspensió de les activitats de prestació de serveis que impliquen un contacte personal proper, com ara les activitats d'estètica, les quals es poden reprendre sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i es garanteixi que les persones que els prestin disposen dels equips de protecció adequats al nivell de risc.

Tal com especifica el DOGC, aquesta flexibilització de la restricció, prevista a l'apartat 8, es valora com a possible davant la millora de les dades epidemiològiques, sempre que l'activitat es desenvolupi amb les mesures de seguretat i d'higiene adequades, tenint en compte que es tracta d'activitats en què el contacte personal és limitat, de professional a client.

Pel que fa a les activitats de restauració, l'única modificació envers les mesures especificades en l'última resolució del 30 d'octubre, és que es permet com a única excepció als serveis de recollida a l'establiment i atenent les circumstàncies de treball del col·lectiu dels transportistes professionals en ruta que en les àrees de servei d'autopistes i altres vies se'ls puguin prestar serveis, amb aplicació rigorosa de les mesures higièniques i de seguretat, tal com consta a l'apartat 13.

La resta de mesures i restriccions publicades el passat 30 d'octubre, queden prorrogades.

+ MESURES I RESTRICCIONS - 30.10.2020

Tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el divendres 30 d’octubre han entrat en vigor noves mesures i restriccions per intentar reduir els contactes i l’expansió del coronavirus que comporten canvis especialment per al comerç.

Concretament, les noves mesures –que s’afegeixen a les que ja estaven vigents fins ara i que es poden consultar aquí– obliguen a tancar al públic els centres comercials i els recintes comercials. En aquest sentit, el DOGC detalla que:

 • Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics i d’altres de primera necessitat, així com les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques i els centres de veterinària poden romandre oberts.
 • També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 m2 i que comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30 %.

Amb aquestes noves restriccions, l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada al compliment dels requisits següents:

 • Han de tenir una superfície de venda igual o inferior a 800 m2.
 • Han de reduir al 30 % l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat.
 • En el cas d’establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 m2, han d’acotar l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície, i han de reduir al 30 % l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat que correspongui a aquesta superfície. Els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics i d’altres de primera necessitat, els serveis essencials, les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques, els centres de veterinària, els concessionaris d’automòbil i els centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície. Tots els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19 establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

Alhora, el DOGC publica que es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d’evitar el contacte directe amb el client mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, incloent-hi el menjar preparat. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

A més, s’especifica que les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, que poden oferir únicament les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

Content groups
Content 4

Mesures primavera 2020

Guia pràctica per a la represa: consells per a comerços i establiments de restauració

Quines mesures d’higiene cal aplicar durant la represa? Encara s’han de complir percentatges d’aforament? Què passa amb els congressos, les fires i actes similars? La resposta a totes aquestes preguntes la trobaràs a la guia per a la represa.

Guia per a la reobertura dels establiments de restauració després de la covid-19

Es crea aquesta guia amb la col·laboració entre Ajuntament de Barcelona, Barcelona Restaurants Sostenible i el Gremi de Restauració de Barcelona, amb l'objectiu de donar consells per a la protecció del personal i dels consumidors del sector de la restauració.

Recull de documentació de les afectacions al comerç i a la restauració en les fases de desconfinament progressiu

Com hem d'actuar els consumidors als comerços? 

 • Compra el que necessitis, sense acaparar productes.
 • Redueix al màxim el temps d’estada a la botiga.
 • Evita concentracions.
 • Respecta la distància de seguretat (1 m - 1,5 m).
 • Evita tocar els productes.
 • Fes el pagament preferiblement amb targetes de crèdit o amb mòbil .

Es publica el resum de les mesures sobre el lloguer de locals RD15/20, de 22 d'abril.

S’informa de les mesures recollides al Reial Decret-Llei 15/2020, en relació a la reducció de costos per a PIMES i autònoms. L’esmentat Reial decret-llei preveu de l’article 1 a 5 mesures per a reduir els costos de les PIMES i dels autònoms. Es concreta amb dos règims diferents, en relació a les obligacions arrendaticies, previstos als articles 1 i 2, i un requisits comuns als articles 3 a 5. Informa-te'n.

Es publica un document de recull de bones pràctiques per fer més fàcil la compra segura

Fruit de la voluntat d'assegurar que les vendes siguin totalement segures per a la ciutadania i per als treballadors i treballadores, i per facilitar que les persones, sobretot les que tenen dificultats especials o que pertanyen a col·lectius de risc, puguin fer les seves compres d'una forma més fàcil i amable, s'ha eleborat aquest document de recull de bones pràctiques que cada empresa pot adoptar d'acord amb la configuració dels seus locals i models de negoci.

S'obre el termini per sol·licitar l'ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus tramitat per la Generalitat de Catalunya.

Des del 6 d'abril i fins al 5 de maig, les persones autònomes podem sol·licitar l'ajut per compensar part de les pèrdues econòmiques que han patit amb activitats econòmiques a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020 com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica una guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial

La guia vol donar respostes a les inquietuds i dubtes generades en el sector comercial, ajudant-los a adoptar les mesures més adequades que garanteixin la seguretat del personal i del client.

El Govern de la Generalitat activa un paquet de mesures d'ajuts al comerç de 9 milions d'euros per fer front a l'emergència sanitària pel COVID-19

Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:

 • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
 • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
 • 1 Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

El pagament dels tributs municipals s’allarga fins al juliol

El termini de pagament dels tributs municipals s’allarga en la majoria de casos fins al mes de juliol per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i de l’activitat econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

S'ha creat un web per informar dels canvis en les dates de pagament d’impostos, taxes i preus públics que formen part de les Mesures fiscals de l’Ajuntament de Barcelona. 

Banner Institut Municipal d’Hisenda

Telèfon d’atenció psicològica per a autònoms

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundación Salud y Persona de la PIMEC posen a disposició de les persones que treballen en règim d’autònoms -també la seva família i la seva plantilla- un telèfon específic de suport psicològic. Atenció gratuïta i confidencial 900 505 805 La trucada és gratuïta i anònima. Només heu d’indicar la clau d’accés: Autònoms 2020. L’atenció es porta a terme des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, els 365 dies de l’any. Podeu trucar tantes vegades com calgui i el temps que necessiteu. Sereu atesos directament per psicòlegs i psicòlogues.

Ajudes a autònoms del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Govern central posa a disposició dels autònoms afectats per l’emergència del COVID-19 (obligats a tancar per “estat d’Alarma” o amb una disminució d’ingressos del 75 %) una prestació equivalent al 70 % de la seva base reguladora (suposa un mínim de 661 euros). A més, els autònoms en aquesta situació estan exempts de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social. Més informació en aquest enllaç

Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments

Evitar la contaminació dels aliments

Tots els aliments i en especial fruites i verdures, es lliuraran degudament protegits per evitar qualsevol contaminació.

Garantir la higiene personal i bones practiques:

El personal que realitza el repartiment a domicili ha de rentar-se les mans sovint. Es recomanable facilitar als treballadors un sistema de desinfecció a base d’alcohol. Evitar la contaminació creuada entre els aliments no envasats o envolcallats i qualsevol font de contaminació com, per exemple, les pròpies mans, objectes personals, telèfons mòbils o altres estris .

Es facilitarà als treballadors equips de protecció individuals. Els guants i les mascaretes poden ser un focus de contaminació, ja que amb el seu ús es van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb suficient freqüència.

Evitar el contagi entre els repartidors

En el moment de l’entrega al domicili es respectarà la distància entre persones de entre 1 y 2 metres. Les empreses que realitzin aquesta activitat hauran de garantir que els repartidors, quan esperen les comandes per repartir respecten la distància entre persones de entre 1 y 2 metres a la cua.

Content groups
Content 1

Nova web i línia telefònica d’atenció a ciutadania i empreses

La web d’informació inclou un paquet de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat. Un gran nombre de recursos tant municipals, com de la Generalitat i del Govern espanyol per atendre aquesta situació d’emergència.

El nou servei telefònic gratuït es dirigeix a tota la ciutadania, per a derivar, des d’un sol punt, cap als serveis i recursos especialitzats que millor s’adaptin a cada consulta. La línia gratuïta és 900 533 175, i funciona de 9h a 18h, de dilluns a divendres.