Barcelona suspèn i ajorna el pagament de tributs municipals com a mesura d’ajut urgent a l’economia local davant l’estat d’alarma pel COVID-19

16/03/2020 - 19:34 h

COVID-19. L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs i taxes municipals a tota la ciutadania i en facilitarà l’ajornament o fraccionaments amb plans individualitzats

Amb l'objectiu d'intentar suavitzar l'impacte de la crisi sanitària de la Covid-19 al teixit productiu de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dilluns 16 de març un primer paquet de mesures enfocades a protegir el teixit econòmic de la ciutat. A través d'una roda de premsa, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha fet pública la decisió de flexibilitzar del calendari fiscal així com l'ajornament de la taxa turística o el retorn de la taxa de terrasses als negocis del sector de la restauració corresponent als dies que la seva activitat s'hagi hagut de suspendre per la lluita contra el Coronavirus, entre altres. Collboni també ha anunciat que no es cobrarà el preu públic de la recollida de residus comercials i industrials als establiments que s'hagin vist obligats a tancar, entre altres mesures.

“L’Ajuntament de Barcelona lluitarà perquè la crisi del Coronavirus no suposi el tancament de cap empresa ni l’acomiadament de cap treballador”. Amb aquest objectiu, el primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha presentat en roda de premsa un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19, amb un primer impacte per al teixit empresarial per ajornar i compensar el pagament de tributs i taxes municipals per l’ús de l’espai públic. Per fer-ho possible, es crearà l’Oficina tributària d’atenció i assessorament per la crisis del COVID-19.

Les mesures aprovades per l’Ajuntament de Barcelona, són les següents:

Creació d’una nova oficina tributària

L’Oficina tributària oferirà plans individualitzats per flexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per empreses i ciutadania. En els tràmits amb els tributs municipals, s’allarga el termini per pagar, recórrer o sol·licitar-ne la devolució durant el temps que duri l’estat d’alarma. Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020. 

L’Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar plans individualitzats d’ajornament i/o fraccionament dels tributs per a cada ciutadà o empresa, en funció de cada situació concreta. Es podrà ajornar el pagament de tots els tributs, prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrec durant l’any 2020.

Per garantir que l’ajornament i/o fraccionament sigui una possibilitat real per a tothom, es farà una campanya informativa explicant les possibilitats de flexibilització de pagaments i es crea l’Oficina tributària d’atenció i assessorament per la crisi del COVID-19.

Exempció del preu públic de recollida de residus

No es cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats per impossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern. Aquest preu públic es cobra de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, i per tant es descomptarà la quantia de l’exempció quan es notifiqui a l’octubre d’enguany.

Devolució de la taxa de terrasses estudi de canvis en les llicències

Es retornarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri estat alarma. En aquells casos on encara no s’hagi pagat la taxa, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

A més, es prorroguen les dates de pagament fins al juliol, ara establertes a l’abril (rebuts no domiciliats) i al juny (rebuts domiciliats) i es facilitaran ajornaments i fraccionament de pagaments a tots els negocis que ho sol·licitin, sense recàrrec.

En una segona fase de mesures econòmiques, s’estudiarà possibilitar de canvis de les llicències de terrasses per tal que permeti als restauradors ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum.

S’ajorna el cobrament de la “taxa turística”

S’ajorna el cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins al setembre de 2020, com a mesura de suport al sector turístic, d’acord amb la mesura anunciada dins el paquet de mesures econòmiques de la Generalitat de Catalunya.

Un decret per a garantir la continuïtat de tots els contractes públics

Seguint l’objectiu de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis a l’Ajuntament de Barcelona i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament elaborarà un decret per a garantir la continuïtat de tots els contractes públics i a la vegada garantir la compensació d’aquells que no es puguin prestar sempre i quan hi hagi manteniment de l’ocupació ni regulacions no acordades. En aquest sentit l’Ajuntament dona un missatge de tranquil·litat a totes les empreses proveïdores i a la vegada fixa com a prioritat el manteniment de l’ocupació

Plantejarem a l’Estat destinar superàvit municipal a la lluita contra la COVID-19

L’Ajuntament de Barcelona instarà a la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

Es proposarà una modificació legislativa perquè les despeses realitzades per les entitats locals destinades a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost. Aquest romanent deixaria de tenir com a finalitat preferent l’amortització de deute anticipat, tal com està previst actualment a la Llei d’Estabilitat, sempre que l’entitat local hagi atès a les amortitzacions ordinàries. Així no es veuria minvada la capacitat de l’Ajuntament per a noves inversions financerament sostenibles.

Diàleg permanent amb els agents econòmics i socials

Aquest primer paquet de mesures sorgeix del treball de l’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, que durant els darrers dies han estat en contacte permanent amb els principals actors econòmics i socials de la ciutat. Divendres, el primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, es reunia telemàticament amb sindicals i patronals, entre ells responsables d’UGT, CCOO, PIMEC i Foment del Treball, així com actors de la ciutat com Fira de Barcelona, o les empreses municipals B:SM o Barcelona Activa.

Collboni també s’ha reunit avui amb representants del sector turístic entre ells ACAVE, APARTUR, el Gremi d’Hotels, el Consorci de Turisme de Barcelona; i d’altra banda amb el sector del comerç Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, el Consell de Gremis, Comertia, Eixos Barcelona, Gremi de Restauració, Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED) , Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), amb l’objectiu de tractar sobre l’afectació al sector econòmic a la ciutat pel coronavirus.

Ajornat el període sancionador de la Zona de Baixes Emissions

Pel que fa a l’entrada en vigor del període sancionador de la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona, prevista per al pròxim 1 d’abril, queda ajornada temporalment. Per tant, la ZBE continua en vigència, i a partir de l’1 d’abril no se sancionarà com s’ha fet des de l’entrada en funcionament el passat 1 de gener, atenent el moment d’excepcionalitat i seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries amb l’objectiu compartit de limitar la propagació del COVID-19.

En coordinació amb l’AMB i els cinc municipis que integren la ZBE els pròxims dies se signaran els respectius decrets i tràmits administratius per posposar aquesta entrada en funcionament del règim sancionador. L’ajornament de la posada en marxa del règim sancionador s’avaluarà posteriorment en funció de l’evolució de la situació.

No es multa per aparcar en l’àrea verda i blava i es facilita la càrrega i descàrrega

L’Ajuntament de Barcelona ja té en marxa durant aquests dies mesures per intentar pal·liar en els efectes econòmics de la situació excepcional per frenar l’expansió del COVID-19 a la ciutat, entre elles no sancionar per l’ús de la zona blava i la zona verda a la ciutat, mentre estigui en vigor la situació d’estat d’alarma, de manera que es despenalitzen els incompliments horaris.

També en l’àmbit de la mobilitat es facilita la càrrega i descàrrega professional per abastir supermercats i mercats en horari també diürn. Així, des de dissabte, atesa la situació d’excepcionalitat, es permeten condicions d’aturada especials durant el dia per part dels vehicles de distribució de productes alimentaris destinats als supermercats i mercats de la ciutat a les proximitats dels establiments on hagin de subministrar productes, en unes condicions similars a la descàrrega nocturna habitual.

Collboni també ha assegurat que es tracta tan sols d’un primer paquet de mesures, que s’anirà ampliant i adaptant a les necessitats de la situació.

Altres mesures aprovades per altres administracions

Cal recordar que, més enllà de les mesures posades en marxa per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia del Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia catalana. Es poden consultar aquí i també aquí. A més a més, el govern espanyol també ha aprovat un decret amb diverses accions i ajudes, que estan disponibles aquí