Actualització: prorrogades totes les mesures i restriccions per al comerç i la restauració

COVID-19. La Generalitat ha prorrogat fins a l’1 de març les mesures vigents des del 8 de febrer. Així, les llibreries podran seguir obrint els caps de setmana i la restauració podrà servir a les taules una hora més per franja.

Aquest 20 de febrer, la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució SLT/436/2021, que prorroga fins a l'1 de març de 2021 el gruix de les restriccions vigents des del 8 de febrer en el cas del comerç i la restauració. D'aquesta manera, se seguirà permetent l'obertura de les llibreries els caps de setmana, independentment de la seva superfície de venda i ubicació. També es mantindrà la flexibilització introduïda en la darrera resolució en el cas de la restauració: bars i restaurants podran servir a les taules de les terrasses i menjadors durant una hora més per cada franja: de 7.30 a 10.30 h i de 13 a 16.30 h. En canvi, les botigues que tinguin més de 400 metres quadrats i els centres comercials hauran de seguir amb la persiana abaixada. A més, la resolució també ha prorrogat de nou el tancament de tots els comerços no essencials durant el cap de setmana. Et resumim què diu la nova resolució:

La restauració amplia horaris

Pel que fa a la restauració, cal tenir en compte els requisits següents:

Els horaris que cal complir són:

    • Servei de consum en l’establiment entre les 7.30 i les 10.30 h i entre les 13 i les 16.30 h.
    • Recollida de menjar als establiments entre les 6 i les 22 h.
    • Serveis a domicili entre les 6 i les 23 h.

Pel que fa a l’aforament, ha de ser del 30% en espais interiors, que han d’estar sempre ben ventilats. Sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. En el cas de les terrasses, l’aforament és del 100% i sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. El consum sha de fer sempre a la taula. Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Sha de garantir la distància dun metre entre persones duna mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

Els establiments dhoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, dacord amb el règim horari establert a lapartat 6 daquesta Resolució.

Les restriccions al comerç es prorroguen, però les llibreries podran obrir

La resolució del passat 6 de febrer, i que ara ha quedat prorrogada de nou amb aquesta altra, suspèn l’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials, de productes higiènics, les llibreries, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres destètica, els concessionaris dautomòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures dhigiene i de seguretat establertes en el Pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

La resolució segueix incloent les llibreries en el grup d’establiments comercials que comercialitzen productes essencials i que, per tant, estan exclosos de les limitacions d’obertura els dissabtes i els diumenges, així com d’aquelles que estan vinculades a la superfície de venda o a la seva ubicació en establiments comercials col·lectius, com centres comercials o galeries.

L’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres que no són servei essencial ni cap de les excepcions esmentades anteriorment, queda condicionada al fet que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats;  que es redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat i que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

Els centres comercials, tancats

Pel que fa als centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, la resolució prorrogada els obliga a seguir amb l’activitat suspesa. Així i tot, els comerços essencials i la resta d’excepcions citades anteriorment, sí que poden romandre oberts. També poden obrir les llibreries. Alhora, poden obrir al públic, excepte dissabtes i diumenges, aquells establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i disposin daccés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30% i aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

Pots consultar totes les restriccions actualitzades en aquesta guia.