Barcelona no tindrà cuines ni supermercats fantasma per protegir el comerç de proximitat

30/01/2023 - 13:17 h

NORMATIVA. Amb aquesta mesura, que busca també protegir la vida veïnal dels barris, la ciutat no admetrà cap supermercat fantasma al teixit urbà, i les macrocuines només es podran implantar amb condicions molt restrictives a la Zona Franca.

Barcelona no tindrà cuines ni supermercats fantasma per protegir el comerç de proximitat i la vida veïnal. Així ho preveu el Pla especial d’activitats vinculades al repartiment a domicili que el Govern municipal ha aprovat en el marc del Plenari del Consell Municipal de gener. Es tracta d’un pla d’usos que posa límits a un tipus d’activitat sorgida amb la pandèmia i que vol blindar els barris i el teixit urbà de l’obertura de noves cuines i supermercats fantasma, fer desaparèixer els supermercats fantasma existents i facilitar que el comerç de proximitat pugui fer repartiment a domicili de manera endreçada i ordenada. Tot, amb l’objectiu final de preservar les botigues de barri de tota la vida i la qualitat de vida dels residents.

Arran de la pandèmia, el comerç electrònic i les entregues a domicili de compres, aliments i menjars preparats van tenir un creixement alt. Això va fer proliferar les activitats dedicades a aquests serveis, que habitualment no estan oberts al públic i suposen un moviment important de repartidors en l’entorn immediat. Van sorgir negocis com les cuines fantasma o macrocuines, que agrupen diverses cuines industrials en espais normalment grans i opacs només dedicats a fer comandes per repartir que creen problemes d’olors i sorolls; i els black stores o supermercats fantasma, que són magatzems d’aliments on es preparen les compres online per entregar-les a domicili. Tots dos tipus d’establiments van aparèixer sense un marc normatiu que els regulés i van generar rebuig veïnal i tensions per la mobilitat i per l’ús molt intensiu de l’espai públic i els problemes de convivència que se’n deriven.

Per evitar un creixement desordenat d’aquestes activitats, al març de 2021 es va aprovar una suspensió de llicències vinculades a les macrocuines per avançar cap a una nova regulació. I al març de l’any passat, el Govern municipal va aprovar inicialment el pla d’usos que ara, després d’incorporar-hi millores recollides a través d’un procés participatiu i les converses amb els grups, s’ha aprovat. L’esperit del document és molt clar: equilibrar l’ús dels espais urbans, garantir un model comercial sostenible i fer compatibles les activitats econòmiques amb el dia a dia del veïnat i el dret a l’habitatge.

‘No’ a les cuines i supermercats fantasma

D’una banda, els supermercats fantasma o black stores –magatzems amb repartiment a domicili– queden totalment prohibits. Aquesta activitat no té cabuda a la ciutat per les molèsties que causa i, per tant, no se’n podrà implantar cap. Els establiments d’aquest tipus que han estat operant es podran transformar en altres activitats permeses; en concret, en magatzems alimentaris sense repartiment a domicili o en supermercats oberts al públic. Per tant, un cop entri en vigor la nova normativa, el consistori durà a terme el control pertinent per assegurar que els locals que han funcionat fins ara de manera alegal com a supermercat fantasma s’adeqüin a una activitat permesa.

Pel que fa a les cuines fantasma, no se’n podrà obrir cap als barris de Barcelona. Només es preveu una única excepció: s’admeten a l’àmbit industrial de la Zona Franca, sempre i quan hi hagi un màxim d’un establiment en un radi de 400 m –equivalent a tres illes de l’Eixample–. Això és una novetat respecte a l’aprovació inicial, que també en preveia als polígons del Besòs i de la Marina del Prat Vermell, però ara es restringeix aquesta possibilitat per la proximitat d’aquests entorns industrials a àmbits residencials. A més, per evitar que els establiments de plats preparats es converteixin en cuines fantasma encobertes, s’estableixen condicions de densitat i superfície màxima per aquest tipus d’activitat.

Repartiment a domicili

Un altre dels eixos bàsics del document és cuidar l’espai públic i evitar-hi el desordre i la saturació que pot produir l’anar i venir constant de repartidors que molt sovint va associat a l’entrega a domicili de les activitats. Per això, s’internalitzen en els mateixos establiments les necessitats de mobilitat del servei a domicili, i hi haurà una sèrie d’establiments que hauran de regularitzar l’activitat de repartiment a través d’una autorització.

Això serà d’aplicació als establiments de restauració, en funció de la mida. Per tant, els restaurants que reparteixen àpats a domicili hauran de disposar d’un permís específic per a aquesta activitat complementària, i l’hauran de sol·licitar durant els dos anys següents a l’entrada en vigor del pla.

Per obtenir el permís complementari caldrà dedicar un mínim del 40% de la seva superfície a ús públic, un requisit que vol impedir que cuines o supermercats fantasmes obrin una finestreta de venda i camuflin així la seva activitat. A més, hauran de permetre als repartidors l’accés a l’establiment, inclòs l’ús dels serveis.

A part, els locals hauran de reservar un espai d’espera per als repartidors en funció de la mida de l’establiment. Els de menys de 200 m2 no caldrà que en reservin; els d’entre 200 m2 i 300 m2 hauran de destinar 10 m2 d’espai d’espera per als repartidors, i els establiments que tinguin una superfície de més de 300 m2 hauran de reservar 5 m2 de cada 100 m2 per als repartidors i podran tenir com a màxim una estació de cocció.