El Districte de Sant Andreu aprova el pla de xoc de suport al comerç de proximitat

13/10/2020 - 08:34 h

Pla de xoc de suport al comerç de proximitat. L’objectiu del Pla de xoc és activar mesures i accions per ajudar a mantenir l’activitat i sostenibilitat econòmica i ocupacional del nostre teixit comercial a través d’accions de formació, assessorament o comunicació, entre d’altres.

La mesura de govern neix amb l’objectiu d’impulsar i consolidar el teixit comercial i econòmic dels set barris després d’uns mesos molt complicats arrel de la crisi sanitària.

L’objectiu del Pla de xoc és activar mesures i accions per ajudar a mantenir l’activitat i sostenibilitat econòmica i ocupacional del nostre teixit comercial a través d’accions de formació, assessorament o comunicació, entre d’altres. Les accions detallades en la mesura de govern aprovada en el Consell Plenari del 8 d’octubre esdevenen un esforç econòmic i material per part del Districte de Sant Andreu situant aquesta qüestió com una de les prioritats actuals.

El projecte inclou, així mateix, algunes de les accions impulsades per la Direcció de Comerç de la regidoria de Comerç, Mercats, Règim interior i Hisenda que tenen una vessant eminentment territorial. A més, la iniciativa s’emmarca dins les directrius del Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) del Districte de Sant Andreu, establert pel període 2017-2021, que va néixer com a un nou model de dinamització econòmica per a impulsar el desenvolupament local de proximitat.

El comerç de proximitat és un dels pilars de la identitat del territori i dels barris, afavoreix la cohesió social i la convivència del veïnat, i contribueix a la vitalitat dels barris i a la seva seguretat, generant interacció social i aportant activitat en l’espai públic. Al districte de Sant Andreu hi ha 4.449 establiments oberts. D’aquests establiments, 1.448 corresponen a comerç al detall, 2.319 a Serveis (dels quals 671 són establiments de restauració) i 682 corresponen a altres activitats.

Pots consultar el contingut de la mesura de govern fent clic a l’arxiu adjunt.