El Mercat de Santa Caterina, per al veïnat del barri

07/08/2018 - 17:19 h

ComerA� i mercats. El mercat limitarà l'accés als grups de visitants de més de quinze persones.

Sovint els mercats de la ciutat no reben només la visita del veïnat que hi acudeix a comprar, sinó que també atreuen l'atenció de grups de visitants que, en alguns casos, poden entorpir el funcionament dels equipaments. Al Mercat de Santa Caterina s'hi posarà remei limitant-hi l'accés.

A partir del 10 d’agost entrarà en vigor la nova mesura de prevenció, que prohibirà l’entrada als grups organitzats conduïts per una persona guia que superin la quinzena de membres. Així es pretén preservar el model actual de mercat de barri, adreçat als veïns i les veïnes.

Aquesta prohibició limitarà l’accés els divendres i dissabtes des de l’1 d’abril al 30 d’octubre, durant tot l’horari d’obertura del mercat, entre les 8.00 i les 20.00 hores. Els serveis de vigilància s’ocuparan de detectar i d’informar els grups que no poden continuar la visita, o n’impediran la entrada amb les instruccions i disposicions de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Així mateix, els equips de seguretat podran actuar també en els casos en què grups de menys de quinze persones provoquin aglomeracions, obstrueixin els passadissos del mercat, impedeixin la circulació normal de les persones, o no permetin als clients i als paradistes portar a terme la seva activitat.

A més, els individus que toquin i manipulin aliments i productes exposats per fer-ne fotografies, que estiguin menjant o bevent en qualsevol dels espais del mercat no habilitats per a tal ús o que provoquin sorolls o cridòria que molestin també seran convidats a marxar del recinte.

Una solució preventiva

La mesura respon a una petició específica que l’Associació de Concessionaris del Mercat de Santa Caterina va fer arribar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, el 18 d’abril d’aquest any. Aquesta petició es fonamenta en la que ja es va implantar el darrer any al Mercat de la Boqueria. En el cas de Santa Caterina es tracta d’una acció preventiva per evitar que es perdi el model actual del mercat de barri.