El nivell d’ocupació al comerç de Barcelona creix fins a nivells precrisi

12/12/2018 - 11:08 h

Informe El Comerç a Barcelona 2017. L'informe "El Comerç a Barcelona 2017" posa de manifest un creixement del número de treballadors contractats fins a nivells de la precrisi econòmica. Els barcelonins i barcelonines posen una nota de 8,2 a l’oferta comercial de la ciutat.

El nombre de persones treballadores en el sector del comerç a Barcelona ha crescut fins a nivells d’abans de la crisi econòmica, segons les dades de l’Informe de Comerç referides al quart trimestre de 2017. Els resultats mostren l’inici d’un cicle de recuperació després d’uns anys en que la crisi va tenir una especial incidència en el sector dels establiments de proximitat.

Així, en el comerç minorista el nombre de treballadors contractats ha crescut un 1,6%, arribant als 80.031 afiliats a la Seguretat Social, mentre que en el total del comerç ha crescut un 2,1%, arribant a 126.180 afiliats. En conjunt, amb els autònoms el comerç representa el 14,4% del total d’ocupació́ de la ciutat amb un total de 151.368 persones ocupades.

Per part del sector, l’opinió expressada quant al futur és positiva. El 38,5% de les persones responsables dels establiments entrevistats creuen que el volum del negoci augmentarà en els propers anys; el 32,7% creu que es mantindrà igual; i el 15,8% pensa que disminuirà.

També augmenta la facturació el comerç a Barcelona. Amb xifres de tancament de l’any 2017, la facturació del comerç minorista va créixer un 1,5% respecte el 2016 i la del total del comerç un 2,6%. Els barcelonins i barcelonines posen una nota de 8,2 a l’oferta comercial de la ciutat.

Comerç electrònic

En paral·lel a la recuperació del comerç de proximitat també augmenta l’ús de comerç electrònic a la ciutat. El 69% dels ciutadans i ciutadanes afirma haver comprat alguna vegada per Internet. Les dades de 2017 mostren un notable increment del 8,7% respecte el desembre de l’any anterior.

Les diferències generacionals que mostren les dades revelen una molt més alta utilització per part de les persones més joves, col·lectiu en què s’arriba al 89,9%. Aquesta dada fa preveure que hi haurà una pràctica universalització de la compra per Internet a mesura que passin els anys. De fet, si bé els percentatges de compra habitual on line encara són baixos, al voltant del 7%, a cada onada pugen, mentre baixen els nivells de compra ocasional.

Digitalització

La implantació de pàgines web dels comerços encara no arribava a la meitat dels establiments a finals de 2017. Només el 42,2% dels comerços en tenien i d’aquest col·lectiu, només el 44,6% permeten la compra en línia. Tot i que encara queda un gran camí per recórrer, tal i com ho indica l’índex de maduresa digital, entre els anys 2016, 2017 i 2018 s’ha produït un procés decidit d’incorporació de noves tecnologies i serveis als comerços.

L’índex de maduresa digital del comerç és de 30,43 punts el que implica que el comerç de la ciutat té una presència digital a internet de nivell bàsic. El nivell desitjable hauria de ser superior a 70 punts de mitjana, nivell que permet considerar que el comerç ha realitzat gran part de la seva transformació digital (té una presència activa a internet, es comunica amb els seus usuaris i clients a través de xarxes socials i ha començat a realitzar les seves primeres vendes en línia).
En aquesta línia s’emmarca la Mesura de Govern de Digitalització del Comerç presentada al 2018 i les línies d’assessorament i de subvenció perquè els establiments de proximitat es digitalitzin.

Les dades també reflecteixen que hi ha més dificultat de digitalització en les empreses més petites i treuen menys rendiments de la digitalització. Les empreses grans venen per comerç electrònic en major proporció i aconsegueixen generar més percentatge de negoci a través del comerç electrònic.

Compres de turistes extracomunitaris

Un apartat especial és el de les dades de compres per part de turistes de fora de la Unió Europea, obtingudes a partir de les dades de Tax Free. Barcelona és una ciutat comercial que combina els grans eixos comercials amb el comerç de proximitat. Aquest és un dels atractius de la ciutat per als visitants.

El turisme no només aporta clients per a les diferents tipologies de comerços, sinó que també actua com a caixa de ressonància i font de publicitat boca-orella a tot el món, especialment per la informació que comparteixen els visitants a les xarxes socials.

És amb aquesta línia d’actuació que Turisme de Barcelona ha signat un acord amb Premier Tax Free per la gestió del servei propi a la oficina de Turisme de plaça de Catalunya a partir del setembre de 2017, que se suma a la ja existent del Passatge de la Concepció.

Amb l’eslògan “Barcelona has it all”, Turisme de Barcelona ha llançat una campanya pels mercats de proximitat per potenciar la notorietat de Barcelona com a destinació de Nadal i de compres. La campanya s’ha dut a terme a Regne Unit, Alemanya i França, el públic objectiu per captar en origen el visitant de qualitat i de més poder adquisitiu.