Es posa en marxa l'Observatori del Comerç i la Restauració de Barcelona

07/05/2021 - 13:09 h

DADES. Ja es pot consultar el nou Observatori del Comerç i la Restauració de Barcelona, l'eina de referència que permet a la ciutadania i a professionals conèixer l'evolució i els reptes del sector comercial de la nostra ciutat.

Saps quants comerços té Barcelona? Saps quants restaurants hi ha a cada districte? Vols conèixer millor els hàbits de consum de la ciutadania? Ja es pot consultar el nou Observatori del Comerç i la Restauració, un espai dirigit a professionals i ciutadania on poden descobrir l'evolució del sector comercial de Barcelona i detectar-ne els reptes i necessitats. Impulsat per la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, l'Observatori és una eina de transparència que permet navegar amb el nou visor interactiu i accedir a un gran ventall de dades obertes i actualitzades.

El nou Observatori del Comerç i la Restauració de Barcelona, que ja es pot consultar en aquest enllaç, permet consultar dades de gran rellevància a l’hora d’entendre la dinàmica que viu el sector comercial de la ciutat. Així, la nova eina inclou un apartat amb gràfiques interactives que recullen les dades més destacades dels darrers estudis i informes publicats per l’Ajuntament de Barcelona. La informació s’anirà actualitzant periòdicament. Alhora, l’Observatori permet també accedir al visor del Cens comercial, una potent eina desenvolupada per l’Oficina Municipal de Dades que permet consultar estadístiques de manera transparent, entenedora i a l’abast de tothom. Les dades es poden filtrar per sectors comercials, activitats econòmiques, districtes o barris i es poden visualitzar en gràfics, taules i mapes en tot l’àmbit de la ciutat.

Concretament, el visor comercial permet analitzar, comparativament i territorialment, els índexs que s’utilitzen més sovint en estudis comercials, però també descobrir la relació de locals comercials de planta baixa de la ciutat de Barcelona. De la mateixa manera, i més enllà de les dades estrictament econòmiques, l’eina fa possible conèixer l’estructuració del teixit comercial, quant a motor econòmic i definidor de la fesomia de la ciutat, ja sigui en forma d’eixos comercials, mercats, comerços emblemàtics o agrupacions de botigues especialitzades.

Per altra banda, l’Observatori del Comerç i la Restauració de Barcelona inclou també els següents apartats, a través del qual es poden accedir a desenes d’estudis, informes i publicacions sobre el sector comercial de la ciutat:

  • Informe de comerç de Barcelona. L’informe de comerç recull les principals dades d’activitat comercial a Barcelona i el seu pes específic en l’activitat econòmica de la ciutat. Alhora permet reflexionar sobre els canvis que està experimentant el comerç d’aquesta ciutat.
  • Òmnibus municipal. Cada any es plantegen als ciutadans de Barcelona una sèrie de qüestions per tal de saber l’opinió que els mereix el comerç de la ciutat i també s’hi introdueixen preguntes relacionades amb els hàbits de compra dels consumidors barcelonins. L’instrument utilitzat és una enquesta trimestral d’opinió, l’Òmnibus municipal, de la qual presentem, seguidament, els resultats del bloc de preguntes relacionades amb el comerç i el consum de la nostra ciutat.
  • Enquesta d’activitat del sector comercial de Barcelona. L’objectiu de l’enquesta sobre l’activitat del sector comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials i l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat del sector a la ciutat. Aquest informe es basa en les entrevistes dutes a terme a responsables de 2.400 establiments comercials de Barcelona.
  • Enquesta d’activitat del sector de la restauració de Barcelona. Igual que l’enquesta d’activitat del sector comercial, l’enquesta sobre l’activitat del sector de la restauració de Barcelona busca traçar les característiques dels establiments de restauració de la ciutat, així com recollir l’opinió dels seus responsables.