Obert el període d’un mes per sol·licitar noves terrasses i ampliacions extraordinàries

16/12/2020 - 21:10 h

RESTAURACIÓ. Ja està obert el període per sol·licitar permisos per a noves terrasses i ampliacions excepcionals. Així, els restauradors que no van sol·licitar-ho dins del primer termini podran presentar propostes fins al 22 de gener.

Concretament, es tracta d’una de les mesures acordades pel Govern municipal amb el sector per afavorir la viabilitat dels negocis i garantir el compliment de les mesures sanitàries davant la situació generada per la pandèmia.

El procediment és el mateix que el que es va establir el mes de maig. Els titulars dels establiments han de sol·licitar les autoritzacions o ampliacions a través del portal de tràmits municipal. A més, l’Ajuntament té habilitat un punt d’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa –C/Roc Boronat, 117–. També es poden presentar les propostes a través de les entitats del sector, les associacions de comerciants i dels eixos comercials, i hi ha disponible un web específic amb tota la informació.

Les propostes que s’acceptin se sumaran a les 3.129 ja autoritzades des del mes de maig. D’aquestes, 2.167 –dues de cada tres– són ampliacions de terrasses que ja existien i 962 són noves. En global, suposen 8.627 taules i 33.398 cadires noves.

Pel que fa a la ubicació, una mica menys de la meitat han ocupat espais de calçada que abans eren per a vehicles com ara carrils de serveis –on hi ha aparcament– o xamfrans. Concretament, 1.299 s’han posat a calçada i 40 han combinat calçada i de vorera. Les 1.790 restants s’han col·locat a vorera. Amb aquestes actuacions s’han alliberat 23.176 m2 d’asfalt que fins ara eren destinats als vehicles.

Objectiu: consolidar les noves terrasses

En paral·lel a aquest nou termini de sol·licituds, el Govern municipal continua treballant per consolidar les terrasses ja implantades. Tal com ja es va acordar, la vigència de les terrasses extraordinàries es prorrogarà fins al 31 de desembre de 2021. I continua avançant el procés per dignificar les terrasses i passar de les mesures urgents a integrar-les en l’espai públic amb un disseny de qualitat.

En aquests moments s’està treballant en el disseny d’un moble-plataforma d’ampliació de vorera que faran empreses del sector i que integrarà millor les terrasses en calçada i garanteixi l’accessibilitat i la seguretat. L’objectiu de disposar de mobles homologats i de codi obert que es puguin començar a instal·lar en calçada a finals de primer trimestre de 2021. De cara al 2022, l’opció de col·locar terrasses en calçada estarà condicionada a disposar d’un d’aquests mobles.

A més del disseny del prototip, amb les escoles de disseny i d’arquitectura es treballaran idees de personalitzacions del mobiliari i els elements de seguretat i senyalització que s’aplicaran tan aviat com sigui possible.

Aspectes nous del Decret

L’atorgament de la llicència comporta l’obligació dels titulars d’ocupar la superfície destinada a la terrasa amb els elements autoritzats i d’exercir-hi efectivament l’activitat de forma complementària a l’establiment de restauració o assimilat al qual resta vinculat.

Pel que fa als elements de les ampliacions i de les noves llicències extraordinàries de terrasses, són d’aplicació les previsions que conté l’Ordenança de terrasses. Quan la terrassa s’ubica a la calçada es contemplen les següents particularitats:

  • La col·locació de jardineres com a delimitadors laterals no requereix autorització expressa.
  • La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de la terrassa. El titular de la llicència ha de garantir que el para-sol no envaeix el carril de circulació.
  • Es poden col·locar paravents sempre que no afectin a la visibilitat dels passos de vianants o o comportin un problema de seguretat vial.
  • S’autoritza la instal·lació d’una tarima o un element anàleg. El model a instal·lar ha d’estar inclòs en el recull d’elements urbans aprovat per l’Ajuntament, o bé ha de tractar-se d’un prototip que compti amb el vistiplau del servei tècnic municipal. Aquest element no s’ha de retirar diàriament.

La no ocupació de l’espai amb els elements autoritzats pot comportar la revocació de la llicència de terrassa extraordinària. La durada d’aquestes autoritzacions és temporal i resta ampliada automàticament fins el 31 de desembre de 2021.