S’ocupen els primers baixos de protecció oficial a Ciutat Vella

06/02/2019 - 09:40 h

Dinamització econòmica. L’objectiu és dinamitzar locals buits i implantar-hi activitats econòmiques diverses que contribueixin a la lluita contra la gentrificació i el monocultiu turístic.

L’objectiu és dinamitzar locals buits i implantar-hi activitats econòmiques diverses que contribueixin a la lluita contra la gentrificació i el monocultiu turístic. Els vuit projectes guanyadors obtenen contractes assequibles durant un període que va de tres a cinc anys prorrogables dos anys més.

S’han adjudicat els primers baixos de protecció oficial del programa “Local Local – Baixos de Protecció Oficial”, impulsat per Districte i Barcelona Activa en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella.

Es pretén promoure una economia plural, diversa i sòlida a Ciutat Vella que posi al centre les persones, que atengui necessitats específiques del veïnat i de les persones que hi treballen i que desenvolupi una activitat compatible amb la vida sostenible i quotidiana del barri. Entre les iniciatives premiades n’hi ha d’atenció a l’infrahabitatge, d’associacions esportives o artístiques que tenen finalitats educatives i d’inclusió social o una de comerç de roba reciclada dins els paràmetres de l’economia circular.

S’han adequat els locals perquè tinguin les condicions essencials d’instal·lacions, pintura i lavabos i, actualment, cada llogater ja està fent les adaptacions necessàries per desenvolupar la seva activitat.Les activitats que ofereixen productes i serveis necessaris poden optar a un contracte per un període de cinc anys, prorrogables per un termini màxim addicional de dos anys. D’altra banda, els projectes econòmics que fomenten l’economia plural i sostenible obtenen contractes de tres anys prorrogables per un període màxim addicional de dos anys. En tots dos casos, els lloguers són assequibles i molt per sota del preu de mercat: el primer any serà de 8 €/m2; el segon, de 9 €/m2, i el tercer, de 10 €/m2. Els anys successius els preus s’aniran actualitzant segons l’IPC.

Ja s’està treballant en la segona fase del programa, en què s’inclourà un mínim de cinc espais procedents de nous locals en desús adquirits de particulars, o que formen part d’edificis municipals en rehabilitació, o altres locals municipals que quedin lliures. En aquesta segona fase es confia de poder ampliar l’oferta d’iniciatives a altres del comerç de proximitat. El programa “Local Local” s’emmarca en el Pla de desenvolupament econòmic del districte (PDE) i l’impulsen conjuntament el Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa.

Vuit projectes per dinamitzar l’economia de Ciutat Vella

OASIURBÀ (c. Sant Ramon, 6. Local 2)
La proposta planteja la creació d’una oficina d’atenció personalitzada sobre problemes d’habitatge per donar servei a persones en risc d’exclusió social; detecció de famílies en situació d’infrahabitatge i acompanyament en diversos àmbits (petites rehabilitacions a domicili, suport legal, seguiment sociosanitari), i tallers i formacions sobre arquitectura social i dret a l’habitatge, tallers de bioconstrucció.

Associació Esportiva Ciutat Vella (c. Carretes, 29)
El projecte busca la promoció de la cultura de l’esport com a eina educativa i de cohesió social, tot fomentant l’accés a la pràctica esportiva de tots els col·lectius del districte i la formació per a joves com a tècnics especialitzats en l’àmbit esportiu. Aquesta associació procura que tots els col·lectius del districte puguin gaudir d’activitats esportives adequades a les seves necessitats i, alhora, intenta resoldre problemes per condició social, econòmica o per motius de procedència del veïnat.

El Gecko con Botas (c. Francesc Cambó, 18-36)
Grup de teatre especialitzat en titelles i ombres, que necessita una seu per a la gestió de les activitats externes de la companyia amb espai de creació artística i organització d’espectacles, obres i tallers educatius en escoles; tallers de creació artística i artesana per a adults i venda de productes de creació artesana (especialitzats en llibres artesans). Els materials emprats són reciclats i treballaran amb ONGs i associacions de caràcter educatiu del Raval.

Nou Horitzó (c. Sant Ramon, 6. Local 1)
Se centra en l’atenció global i socioeducativa a la petita infància, dones i famílies en situació de vulnerabilitat en què es treballa l’assessorament sobre necessitats dels infants, acompanyament en diversos àmbits, formacions prelaborals, sortides culturals, espais per a grups d’autoajuda i autoestima, beques… Aquesta és una entitat que es veu obligada a deixar el seu local per pressió immobiliària.

Associació Cultural Tudanzas (c. Sant Pere Mitjà, 65)
Empra la dansa com a eina de transformació social i necessitaven un local per fer de seu i d’espai dedicat a les arts escèniques i a la dansa com a forma de transformació social mitjançant el foment de projectes comunitaris relacionats amb l’art, la dansa i l’organització del festival social Tudanzas. També promou la inserció laboral de col·lectius vulnerables amb iniciatives de formació i creació accessibles.

The Post-Industrial Fashion Shop (c. Assaonadors, 26)
Se centra en la moda sostenible amb un taller botiga de roba sostenible, creada a partir de roba reciclada i amb tallers de costura puntuals oberts al veïnat com a activitat complementària.

NutCreatives (c. Robador, 35-37)
Estudi de disseny de productes i recerca que treballa amb paràmetres de l’economia circular i millora així l’impacte en el medi i el consum responsable. El local serà l’oficina de l’empresa i també hi organitzaran tallers i xerrades en l’àmbit del disseny de productes i economia circular.

PikNik Gallery (c. Sant Ramon, 1)
Galeria d’art amb exposició i venda d’objectes d’art, artesania i disseny contemporani on s’ofereixen tallers i cursos formatius tant teòrics com pràctics per apropar l’art al veïnat.