Totes les dades de comerç… al vostre abast!

Comerç. Sabíeu que el 40% dels comerços estan associats o que el 68% estan molt disconformes a obrir el diumenge? Per posar aquesta informació en mans de la ciutadania, Comerç de Barcelona ha posat en marxa l’Observatori. Descobreix-lo!

Sabíeu que el 64,9% de la ciutadania de Barcelona havia comprat alguna vegada per internet el 2018? Que el 40% dels comerços estaven associats en algun gremi o associació, o que el 68,1% dels responsables de comerços estan molt disconformes a obrir el diumenge?

Per posar en mans de la ciutadania aquesta informació, la Direcció de Comerç de Barcelona ha posat en marxa l’Observatori de comerç. Des d’aquest espai, situat a la franja superior del web de comerç, s’organitzen totes les dades comercials de la ciutat.

A través dels informes, gràfics i enquestes, podreu endinsar-vos en el món de les dades agregades del comerç i observar-lo des d’una nova perspectiva, trobant la resposta a allò que sempre us havíeu preguntat… i descobrint allò que desconeixeu!

El vuit apartats que trobareu a l’Observatori

Informe de Comerç de Barcelona: recull les principals dades d’activitat comercial i el seu pes específic en l’activitat econòmica de la ciutat.
Enquestes: fetes tant a consumidors com a responsables i comerciants, les enquestes ajuden a extreure conclusions sobre el sector comercial.
Estudis i publicacions: documents que analitzen el sector del comerç i la restauració barcelonins.
Inventari de locals de Barcelona: l’estudi més exhaustiu sobre els locals en planta baixa de la ciutat.
Normativa municipal: aquí hi trobaràs tota la informació sobre la normativa municipal de comerç.
Horaris comercials: un dels punts estrella del web, que ofereix tots els detalls sobre la normativa d’horaris comercials.
Anàlisi de dades: els resums visuals de les enquestes Òmnibus, del sector de restauració i comercial…

La importància de les dades

Es diu que ja no estem en l’era de la informació. Que ara és l’era de la gestió de la informació. Que en un moment en què l’excés d’informació és present a totes les esferes de la societat, el més important no és tenir moltes dades, sinó comprendre-les. L’objectiu de l’Observatori és precisament aquest: que la ciutadania, a través de l’accés a de les dades, s’acosti al món del comerç, el comprengui i se’l faci seu. Descobriu-lo i feu-lo vostre!