Resum enquesta sector comercial 2015

L'Ajuntament de Barcelona posa al teu abast un resum de l’enquesta del sector comercial del 2015, en què es recull les característiques més essencials del comerç de la ciutat i alhora es mostra l’opinió dels comerciants respecte a l’activitat comercial així com les perspectives de futur.

El 29,3% dels comerços està associat

El 29,3% dels comerços està associat. Les associacions són gremials o de comerciants, i també són entitats del mateix carrer, centre o eix comercial.

El 73,3% dels locals visitats són de lloguer

Pel que fa al règim de tinença de local, el 73,3% dels locals visitats són de lloguer, el 18,4% de propietat i l’5,5% són concessió municipal.

El 70% dels comerços té la gestió informatitzada

El 70% dels comerços té la gestió informatitzada. Els sectors més informatitzats són vins - tabacs (90,7%), automoció (89,1%) i .

Els establiments de Barcelona que disposen de web sumen 25,1%

Els establiments que disposen de web sumen el 25,1%. Pràcticament tots els webs són de caràcter informatiu i 3 de cada 10 amb possibilitat de comprar on line.

El 60,5% dels responsables de comerços de Barcelona estan molt disconformes a obrir el diumenge

El 60,5% dels responsables de comerços estan molt disconformes a obrir el diumenge, i el 27,3% bastant d’acord. El 11,4% ho veu bé.

El 35,5% dels comerços afirmen que el seu personal ha fet algun curs formatiu els dos darrers anys

El 35,5% dels responsables entrevistats asseguren que el seu personal ha fet algun curs formatiu els dos darrers anys.

 

Enllaços i materials relacionats