Resum de l'enquesta òmnibus 2019

Enquesta d’opinió sobre el comerç a Barcelona. Òmnibus municipal.

L'Ajuntament de Barcelona posa al teu abast informació sobre l’opinió de la ciutadania respecte al comerç de la ciutat i els seus hàbits de compra.

On reben una millor atenció

La suma dels percentatges de la botiga de barri o especialitzada i els mercats municipals (69,8%) constaten que els entrevistats se senten més ben atesos en el comerç de proximitat. El 50,4% d’entrevistats que acostumen a fer les compres de la llar afirmen que se senten més ben atesos a la botiga de barri o especialitzada per davant dels mercats municipals (19,4%). A continuació, trobem els supermercats i hipermercats (18,7%), els centres comercials (6,4%) i els grans magatzems (0,8%).

Valoració de l'oferta comercial

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’oferta comercial de Barcelona amb una nota mitjana de 7,8 sobre 10. En concret, el 93% dels compradors es mostren satisfets i el 3% poc o gens satisfets.

Ha comprat alguna vegada per internet?

Comprar alguna vegada per internet ho han fet més de 6 de cada 10 ciutadans/es de Barcelona. És una compra influenciada entre altres factors per l’edat, que es divideix en dos grups. Un que està per sota de la mitjana en el que es situa la població de 55 anys o més. En aquest el segment més distanciat de la mitjana és el de 65 anys o més (22%). La resta es situa per damunt d’aquesta i la màxima proporció es dona en la franja d’edat de 25 a 34 anys (90.5%).

Valoració dels horaris comercials

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren els horaris comercials amb una nota mitjana de 7,5 sobre 10. En concret el 94% dels compradors es mostren satisfets i el 3% poc o gens satisfets.

Valoració de l'atenció personal

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’atenció personal per part dels comerciants amb un 7,8 de mitjana sobre 10. En concret, el 94% dels compradors estan satisfets i el 3% poc o gens satisfets.

Afiliats a la Seguretat Social

El comerç ocupa a 152.351 persones a Barcelona, el que representa el 13,9% sobre el total dels afiliats de la ciutat. Del total d’ocupats, 97.096 treballen al sector minorista (63,7%) i 55.255 (36,3%) al majorista.

L’evolució de l’ocupació en el comerç respecte l’any 2017 ha estat positiva, amb un augment del 0,6% (938 persones). El sector majorista és el que ha experimentat una evolució més positiva (+0,8%), tot i que el sector minorista també ha incrementat (+0,6%).