Resum enquesta sector comercial 2019

L’Ajuntament de Barcelona posa al teu abast un resum de l’enquesta del sector comercial del 2019, en què es recull les característiques més essencials del comerç de la ciutat i alhora es mostra l’opinió dels comerciants respecte a l’activitat comercial així com les perspectives de futur.

El 38,5% dels comerços està associat.

El 38,5% dels comerços està associat. Les associacions són gremials o de comerciants, i també són entitats del mateix carrer, centre o eix comercial.

70,2% dels locals visitats són de lloguer

Pel que fa al règim de tinença de local, el 70,2% dels locals visitats són de lloguer, el 16,9% de propietat i el 9,8% són concessió municipal.

El 71,1% dels comerços té la gestió informatitzada.

El 71,1% dels comerços té la gestió informatitzada. Els sectors més informatitzats són Quotidià no alimentari (94,8%), Automoció (93,3%) i Oci i cultura (81,6%).

Els establiments que disposen de web sumen el 39,2%

Els establiments que tenen web propi sumen el 39,2% i és de caràcter informatiu. El 56,2% ofereixen la possibilitat de comprar on line.

Obrir en diumenge

El 70,5% dels responsables de comerços estan molt disconformes a obrir el diumenge, i el 23,3% bastant d’acord. El 5,5% ho veu bé.

personal ha fet algun curs formatiu

El 52,7% dels responsables entrevistats asseguren que el seu personal ha fet algun curs formatiu els dos darrers anys.

 

Enllaços i materials relacionats