Seguretat Social de propietari i treballadors

A l'hora d'obrir un negoci cal la inscripció de la persona que desenvolupa l’activitat en el règim d’autònoms a l’Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas de tenir treballadors contractats s’ha d’inscriure l’empresa i donar-los d’alta a la Seguretat Social.

 

Torna