Resum de l'enquesta òmnibus 2014

Enquesta d’opinió sobre el comerç a Barcelona. Òmnibus municipal.

L'Ajuntament de Barcelona posa al teu abast informació sobre l’opinió dels ciutadans respecte al comerç de la ciutat i els seus hàbits de compra.

 

 

 

On rebem una millor atenció

La suma dels percentatges de la botiga de barri o especialitzada i els mercats municipals (73%) constaten que els entrevistats se senten més ben atesos en el comerç de proximitat. El 51,9% d'entrevistats que acostumen a fer les compres de la llar afirmen que se senten més ben atesos a la botiga de barri o especialitzada per davant dels mercats municipals (21,1%). A continuació, trobem els supermercats (13,4%), els centres comercials (3,5%), els grans magatzems (2,7%) i els hipermercats (0,8%).

Valoració de l'oferta comercial

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’oferta comercial de Barcelona amb una nota mitjana de 7,8 sobre 10. En concret, el  82,1% dels compradors es mostren molt o bastant satisfets, el 13,1% satisfets i el 3,4% poc o gens satisfets.

Ha comprat alguna vegada per internet?

El 54,8% dels barcelonins afirma haver comprat alguna vegada per internet. La penetració de la compra per internet s’estabilitza al voltant del 55% del conjunt de la població després d’una tendència a l’alça de 15 anys (descomptant l’important descens del 2012).

 

Valoració dels horaris comercials

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren els horaris comercials amb una nota mitjana de 7,7 sobre 10. En concret, el  80,2% dels compradors es mostren molt o bastant satisfets, el 14,1% satisfets i el 4,9% poc o gens satisfets.

Valoració de l'atenció personal

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’atenció personal per part dels comerciants amb un 7,2 de mitjana sobre 10. En concret, el  68,6% dels compradors estan molt o bastant satisfets, el 25,2% satisfets i el 4,2% poc o gens satisfets. 

Afiliats a la Seguretat Social

El  comerç  ocupa a 143.012 persones a Barcelona, el que representa un 14,9% sobre el total dels afiliats de la ciutat. Del total d'ocupats, 90.316 treballen al sector minorista (63,2%) i 52.696 (36,8%) al majorista.

L'evolució de l'ocupació en el comerç respecte l'any 2013 ha estat positiva, amb un augment del  1% (1.461 persones) dels afiliats. El sector minorista és el que ha experimentat una evolució més positiva (1,7%), mentre que el majorista ha retrocedit lleugerament (-0,1%).